30 lưu học sinh Lào tốt nghiệp khóa học tiếng Việt

Lớp lưu học sinh Lào K1 có tổng số 30 học sinh đến từ 3 tỉnh Bắc Lào, trong đó có 20 em vừa tốt nghiệp PTTH năm học 2012, 10 học viên là cán bộ ở các cơ quan, ban ngành của Lào được cử sang Quảng Ninh để học tập. Cả 30 học sinh Lào của lớp Lào K1 đã sang Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 học tiếng Việt để chuẩn bị cho việc học cao đẳng, đại học ở Quảng Ninh sau này.
30 lưu học sinh Lào tốt nghiệp khóa học tiếng Việt 1
Các lưu học sinh Lào nhận bằng tốt nghiệp khoá học
Trong quá trình học tập, các lưu học sinh Lào luôn nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh. Kết thúc khoá học có 30% đạt loại giỏi; 50% loại khá; 20% trung bình khá.

Minh Hải – D.Khánh