GS Xoay và vợ hát "Sao em nỡ vội lấy chồng"Theo Ngôi sao