Đề nghị UNESCO công nhận vua Trần Nhân Tông là Danh nhân Văn hóa thế giới

Cùng đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UNESCO đề nghị Khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần tại Đông Triều và Khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành liên quan cho rằng, cần sớm thành lập Ban chỉ đạo lập hồ sơ có đủ sức mạnh, chuyên trách với cơ chế đặc biệt; đồng thời chuẩn bị nguồn kinh phí lớn để xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ với thời gian kéo dài, nhiều quy trình khác nhau. Bên cạnh đó, ngay từ bây giờ cần tính đến phương án bảo tồn những giá trị tự nhiên về đa dạng sinh học, cảnh quan của các khu di tích…

Liên quan đến Phật hoàng Trần Nhân Tông, một số ý kiến cho rằng nên chuyển sang làm về tư tưởng Thiền phái Trúc lâm Yên Tử với các giá trị tích hợp của Phật giáo, vừa mang đậm bản sắc dân tộc đồng thời đóng góp vào tư tưởng của nhân loại để được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
 
Minh Hải