Thông tin mới nhất về: mức sinh thấp

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2025

Công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2025

27/04/2021 17:15

GiadinhNet – Danh sách tỉnh, thành phố theo vùng mức sinh được phê duyệt tại Quyết định này được thống nhất áp dụng trong giai đoạn 2020 - 2025 làm cơ sở để xây dựng các chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch có liên quan đến thực hiện mục tiêu Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Tags: dân số, mức sinh thấp, mức sinh cao, mức sinh thay thế, 21 tỉnh mức sinh thấp, Quyết định 588, Điều chỉnh mức sinh

Quy Nhơn (Bình Định): Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện công tác Dân số và Phát triển

Quy Nhơn (Bình Định): Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện công tác Dân số và Phát triển

24/12/2020 09:10

GiadinhNet – Thời gian tới, Quy Nhơn cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong việc cùng tham gia và thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, tiếp tục ổn định quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Tags: dân số, Dân số và Phát triển, Quy Nhơn, nâng cao chất lượng dân số, mức sinh thấp

Dân số Việt Nam sẽ đạt khoảng 104,5 triệu người vào năm 2029

Dân số Việt Nam sẽ đạt khoảng 104,5 triệu người vào năm 2029

18/12/2020 13:05

GiadinhNet – Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 do Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức sáng nay (18/12) tại Hà Nội.

Tags: dân số, mức sinh, mức sinh thay thế, mức sinh thấp, tổng tỷ suất sinh, Dân số Việt Nam, tổng điều tra dân số và nhà ở

Xu hướng sinh con ở Việt Nam và bài toán duy trì mức sinh thay thế

Xu hướng sinh con ở Việt Nam và bài toán duy trì mức sinh thay thế

15/12/2020 14:39

GiadinhNet – Hiện nay, mong muốn có 2 con tuy chiếm đa số nhưng vẫn chưa trở thành chuẩn mực của toàn xã hội. Tỷ lệ muốn có dưới 2 con tuy thấp có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới nếu không có sự can thiệp nào. Tỷ lệ muốn có trên 2-3 con trở lên vẫn rất đáng kể nhất là một vùng hoặc một số nhóm dân số đặc thù.

Tags: dân số, mức sinh thấp, mức sinh thay thế, nhu cầu sinh con của người dân, Quyết định 588, Điều chỉnh mức sinh

Cần điều chỉnh thông điệp truyền thông từng khu vực có mức sinh khác nhau

Cần điều chỉnh thông điệp truyền thông từng khu vực có mức sinh khác nhau

14/12/2020 19:00

GiadinhNet - Việc điều chỉnh mức sinh trong tình hình mới đòi hỏi cần phát triển hệ thống thông điệp truyền thông, nội dung tuyên truyền vận động cho phù hợp với từng khu vực có mức sinh khác nhau.

Tags: mức sinh, mức sinh thay thế, mức sinh thấp, mức sinh cao, Quyết định 588, dân số

Mức sinh thấp gây ra hệ lụy nghiêm trọng nào đối với sự phát triển bền vững của đất nước?

Mức sinh thấp gây ra hệ lụy nghiêm trọng nào đối với sự phát triển bền vững của đất nước?

14/12/2020 07:22

GiadinhNet – Các chuyên gia nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh cùng với quá trình đô thị hóa và sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội của đất nước…

Tags: dân số, mức sinh thấp, mức sinh thay thế, hệ lụy của mức sinh thấp, mức sinh cao

Nhiệm vụ quan trọng, then chốt quyết định thành – bại của Chương trình điều chỉnh mức sinh

Nhiệm vụ quan trọng, then chốt quyết định thành – bại của Chương trình điều chỉnh mức sinh

13/12/2020 08:45

GiadinhNet - Trước đây, mục tiêu giảm sinh là thống nhất cho tất cả các vùng, các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, mục tiêu và giải pháp về mức sinh lại phải phân biệt theo từng vùng, từng tỉnh. Do đó, phức tạp hơn rất nhiều.

Tags: dân số, mức sinh thấp, mức sinh cao, mức sinh thay thế, Quyết định 588, chương trình điều chỉnh mức sinh

Lý do người dân Nam Bộ sinh ít con và bài toán "sinh đủ hai con" để đạt mức sinh thay thế

Lý do người dân Nam Bộ sinh ít con và bài toán "sinh đủ hai con" để đạt mức sinh thay thế

10/12/2020 10:00

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt mức sinh giữa các vùng là do trình độ phát triển, văn hóa, phong tục tập quán, hiệu quả của chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình của các vùng là khác nhau. Bên cạnh đó, các yếu tố lối sống, tâm lý cũng góp phần làm ảnh hưởng đến mức sinh của mỗi gia đình.

Tags: dân số, mức sinh thấp, mức sinh cao, mức sinh thay thế

9/12 sẽ tọa đàm trực tuyến: Những yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh và giải pháp

9/12 sẽ tọa đàm trực tuyến: Những yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh và giải pháp

07/12/2020 08:30

GiadinhNet - Hiện tại, trên cả nước có 33 tỉnh mức sinh cao, 21 tỉnh mức sinh thấp và 9 tỉnh đạt mức sinh thay thế. Mức sinh khác nhau đang là thách thức của công tác dân số ở nước ta hiện nay.

Tags: dân số, mức sinh, mức sinh thay thế, mức sinh cao, mức sinh thấp

Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào để điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào để điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

02/12/2020 11:09

GiadinhNet – Các nhà nhân khẩu học nhận định, mức sinh không đồng đều đang là thách thức lớn của công tác dân số ở nước ta hiện nay. Nếu như trước đây, mức sinh cao trên bình diện chung nên nhất quán một mục tiêu giảm sinh trên cả nước thì hiện nay, mức sinh đang có xu hướng biến động và có sự khác biệt lớn giữa các vùng miền, khu vực. Điều đó đòi hỏi phải có điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể kịp thời theo đặc thù từng địa phương để bảo đảm đem lại sự phát triển bền vững của đất nước.

Tags: dân số, mức sinh thay thế, duy trì mức sinh thay thế, mức sinh cao, mức sinh thấp, chương trình điều chỉnh mức sinh, Quyết định 588

14h30 2/12 Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào để điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

14h30 2/12 Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào để điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

30/11/2020 09:30

GiadinhNet – Các nhà nhân khẩu học nhận định, mức sinh không đồng đều đang là thách thức lớn của công tác dân số ở nước ta hiện nay. Nếu như trước đây, mức sinh cao trên bình diện chung nên nhất quán một mục tiêu giảm sinh trên cả nước thì hiện nay, mức sinh đang có xu hướng biến động và có sự khác biệt lớn giữa các vùng miền, khu vực. Điều đó đòi hỏi phải có điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể kịp thời theo đặc thù từng địa phương để bảo đảm đem lại sự phát triển bền vững của đất nước.

Tags: dân số, mức sinh, mức sinh thấp, mức sinh cao, mức sinh thay thế

14h30 27/11 Giao lưu trực tuyến “Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đảm bảo cơ cấu dân số hợp lý"

14h30 27/11 Giao lưu trực tuyến “Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đảm bảo cơ cấu dân số hợp lý"

24/11/2020 15:30

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, duy trì mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, địa phương là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay, góp phần ổn định quy mô dân số, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho sự phát triển đất nước.

Tags: dân số, mức sinh thấp, mức sinh cao, mức sinh thay thế, duy trì mức sinh thay thế

Giải pháp nào để tránh mức sinh tiếp tục "tụt" ở những vùng có mức sinh thấp?

Giải pháp nào để tránh mức sinh tiếp tục "tụt" ở những vùng có mức sinh thấp?

19/11/2020 20:05

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, mức sinh thấp kéo dài ở một số vùng, khu vực sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tags: dân số, mức sinh thấp, giải pháp khuyến sinh, sinh đủ 2 con

TP.HCM: Báo động mức sinh thấp nhất nước, già hóa dân số tăng

TP.HCM: Báo động mức sinh thấp nhất nước, già hóa dân số tăng

28/10/2020 11:06

GiadinhNet - Ngoài vấn đề mức sinh thấp nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh còn bị tác động hết sức sâu sắc bởi vấn đề già hóa dân số.

Tags: Chi cục Dân số TPHCM, mức sinh thấp, già hóa dân số, sinh đủ hai con, ông Phạm Chánh Trung

Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

21/06/2020 07:08

GiadinhNet - Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số) để xem xét, giải quyết.

Tags: dân số, Quyết định 588, mức sinh thay thế, mức sinh cao, chương trình điều chỉnh mức sinh, mức sinh thấp

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

09/06/2020 15:38

GiadinhNet – Kế hoạch chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2020-2025: Triển khai các hoạt động của Chương trình trên phạm vi toàn quốc; tại một số tỉnh có mức sinh thấp thí điểm và mở rộng mô hình khuyến khích cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Giai đoạn 2026-2030: Đánh giá, điều chỉnh, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động; hoàn thiện chính sách, biện pháp điều chỉnh mức sinh.

Tags: dân số, Quyết định 588, Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng, mức sinh thấp, sinh đủ 2 con, Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 588, mức sinh thay thế

"Đẻ thoải mái, kết hôn sau 30 tuổi bị phạt..." và những hiểu lầm về Quyết định 588 của Thủ tướng

"Đẻ thoải mái, kết hôn sau 30 tuổi bị phạt..." và những hiểu lầm về Quyết định 588 của Thủ tướng

15/05/2020 07:30

GiadinhNet – Ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030". Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn nhiều người chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng về Quyết định trên.

Tags: Điều chỉnh mức sinh, mức sinh thay thế, mức sinh thấp, Quyết định 588, mức sinh cao, dân số, sinh con thứ 3

Thủ tướng phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Thủ tướng phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

30/04/2020 13:14

GiadinhNet – Chương trình có mục tiêu chính là duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tags: dân số, mức sinh thấp, quyết định phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030, mức sinh cao, mức sinh thay thế, Điều chỉnh mức sinh

Đại sứ quán Hàn Quốc thăm và tìm hiểu công tác dân số của Việt Nam

Đại sứ quán Hàn Quốc thăm và tìm hiểu công tác dân số của Việt Nam

12/02/2020 15:33

GiadinhNet – Buổi làm việc chú trọng tìm hiểu công tác dân số của Việt Nam, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 2 vấn đề trọng tâm là mức sinh và già hóa dân số.

Tags: dân số, mức sinh thấp, già hóa dân số

Tổng cục Dân số nói gì về đề xuất sinh con thứ 2 được hỗ trợ mua nhà ở TP.HCM?

Tổng cục Dân số nói gì về đề xuất sinh con thứ 2 được hỗ trợ mua nhà ở TP.HCM?

29/11/2019 07:30

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, với mức sinh thấp ở mức nghiêm trọng như hiện nay, nếu TPHCM không có những biện pháp để can thiệp, thời gian tới mức sinh sẽ càng giảm sâu hơn.

Tags: dân số, giảm sinh ở nơi có mức sinh cao, khuyến sinh ở nơi có mức sinh thấp, duy trì mức sinh thay thế, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, mức sinh thấp, Nghị quyết 21