Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Văn Lan

Nhà sử học Lê Văn Lan là giáo sư hay phó giáo sư?

Nhà sử học Lê Văn Lan là giáo sư hay phó giáo sư?

Xã hội

Trên các phương tiện truyền thông, tên tuổi nhà sử học Lê Văn Lan có khi đi kèm với chức danh giáo sư,có khi lại đi kèm với chức danh phó giáo sư.

Top