Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều giản dị

Điều giản dị hơn mọi lời hoa mỹ

Điều giản dị hơn mọi lời hoa mỹ

Bố mẹ anh không được đi học tới nơi tới chốn, cũng không bao giờ lên lớp các con về sự quyết tâm, sự kiên nhẫn hay việc giữ gìn chữ tín nhưng chính chiếc hũ đựng tiền xu của bố đã dạy cho anh em Milky tất cả những bài học về đạo đức ấy là một cách thuyết phục hơn bất cứ lời hoa mỹ nào.

Top