Ngày 6 Tháng 11, 2019 | 12:49 PM

Những kết quả ấn tượng sau 10 năm đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ở một số tỉnh, thành

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới" đã có nhiều kết quả ấn tượng.

Trong 10 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38, nhiều chế độ, chính sách về BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho các đối tượng tham gia, góp phần thu hút người dân tham gia ngày càng nhiều.

Những kết quả ấn tượng sau 10 năm đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ở một số tỉnh, thành - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Tại Cần Thơ, trong 10 năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ngành Y tế đã ban hành hơn 110 văn bản chỉ đạo triển khai quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, năm 2009, số người tham gia BHYT là 488.925 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ là 41,10% dân số; đến cuối năm 2018, số người tham gia BHYT là 1.070.360 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố đạt 84,09% dân số, tăng 581.435 người, tương đương 118,92% so với năm 2009.

Sáu tháng đầu năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 78,47%, so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy là đạt tỷ lệ 86,2% dân số toàn thành phố. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã ký hợp đồng với 34 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập và 82 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Kết quả khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ đầu 2009 đến 31/12/2018, thành phố đã giải quyết 25.455.682 lượt hồ sơ hưởng BHYT, với số tiền chi là 5.795,277 tỉ đồng; số người được khám chữa bệnh BHYT tăng nhanh hàng năm. Riêng năm 2018, đã có 3.699.456 lượt người khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú và điều trị nội trú được BHYT chi trả với tổng số tiền trên 1.756 tỷ đồng, tăng 2.426.740 lượt người, tăng 1.607 tỷ đồng so với năm 2009. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 38, thành phố vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Qua đó, thành phố cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân tại thành phố đạt 90% dân số.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động phải thực hiện làm sao để người dân thấy được quyền lợi khi tham gia BHYT. Đồng thời, thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ người dân tốt hơn và ngành Y tế cần đổi mới phương thức hoạt động với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Những kết quả ấn tượng sau 10 năm đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ở một số tỉnh, thành - Ảnh 2.

Bệnh viên đa khoa tỉnh Gia Lai

Tại Gia Lai, Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2009, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Gia Lai là 69,36%; đến hết năm 2018, có 1.302.030 người tham gia BHYT, tăng 47,48% so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,26% dân số, vượt 5,76% chỉ tiêu theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/ QĐ-TTg.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình có sự gia tăng mạnh trong 10 năm qua. Từ con số 22.000 người tham gia năm 2009; năm 2014, tăng gấp 3 lần, đạt 63.151 người; đến năm 2018, đạt 160.862, gấp 08 lần so với năm 2009. 100% người cận nghèo được hỗ trợ tham gia BHYT; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 91,87%.

Cùng với số sự gia tăng tỷ lệ bao phủ, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân trên địa bàn cũng được đảm bảo, thể hiện qua con số thống kê lượt người được hưởng BHYT qua các năm. Năm 2009, có 658.498 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, đến năm 2014 có 1.146.335 lượt người, tăng 74,08% so với cùng kỳ năm 2009, đến năm 2018 số lượt người khám, chữa bệnh BHYT là 1.754.125 lượt người, tăng 166,36% so với cùng kỳ năm 2009 trước khi có Chỉ thị số 38.

BHXH tỉnh áp dụng hiệu quả hệ thống cổng thông tin giám định BHYT, qua đó đã kết nối với 231 cơ sở y tế trên toàn tỉnh, hàng ngày đẩy dữ liệu thông tin khám chữa bệnh lên hệ thống một cách công khai, minh bạch. Phối hợp với Ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiến tới thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... nhằm giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Những kết quả ấn tượng sau 10 năm đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ở một số tỉnh, thành - Ảnh 3.

Tại Tiền Giang, nếu năm 2009 có 646.783 người tham gia BHYT, đạt 39% dân số có thẻ bảo hiểm y tế; thì đến năm 2018 có 1.470.696 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 83,0% so với số dân của tỉnh (dân số năm 2018 là 1.772.076 người), vượt 1,7% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đạt được kết quả trên là nhờ việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, nghị quyết về BHYT cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp được quán triệt sâu sắc tinh thần, trách nhiệm chuyển tải kịp thời nội dung của nghị quyết về chính sách BHYT, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện BHYT là góp phần ổn định an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn trong cộng đồng, qua đó, nâng cao nhận thức trong nhân dân cùng tham gia thực hiện và hưởng thụ các chế độ, chính sách BHYT. 

Các chính sách BHYT ngày càng đi vào đời sống nhân dân. Nhờ áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, có chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đã làm chuyển biến tích cực nhận thức về BHYT của các cấp, các ngành, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; số đối tượng tham gia BHYT không ngừng được mở rộng, phát triển, số người tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước. Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng tăng lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhằm tiến tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

M.H (th)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC