Ngày 15 Tháng 9, 2014 | 06:00 AM

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

  MỚI NHẤT

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành Y tế đã tích cực tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn và đã đạt được những kết quả quan trọng:

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành Y tế đã tích cực tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn và đã đạt được những kết quả quan trọng:

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Mường La khám bệnh cho nhân dân tại bệnh viện.

Hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh được củng cố, mở rộng và phát triển về số lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Một số kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được áp dụng có kết quả ở một số bệnh viện, người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế nhiều hơn. Đã phòng ngừa, khống chế, xử lý được một số dịch bệnh nguy hiểm…

Tuy nhiên, công tác khám chữa bệnh còn một số hạn chế như: Chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng, cơ cấu chưa hợp lý, đặc biệt là thiếu thầy thuốc, chuyên gia đầu ngành giỏi. Y đức và trình độ của một số ít cán bộ, nhân viên y tế chưa cao, chậm được khắc phục làm giảm lòng tin và gây bức xúc trong nhân dân... Nguyên nhân do công tác quy hoạch xây dựng cơ sở khám chữa bệnh, công tác quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và thầy thuốc còn có những bất cập; công tác quản lý Nhà nước trong ngành Y tế và quản lý ở một số bệnh viện còn tồn tại những mặt hạn chế; vốn đầu tư Nhà nước và xã hội cho y tế còn thấp. Việc giáo dục y đức, quản lý cán bộ, nhân viên y tế chưa thường xuyên, liên tục…

Để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân các dân tộc, nhất là vùng cao, biên giới. vùng xâu, vùng di dân TĐC thủy điện… cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành Y tế và các ngành chức năng cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TW ngày 01-4-2009 của Bộ Chính trị về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và pháp luật, chính sách, quy định của Nhà nước về công tác y tế. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý y tế và thầy thuốc có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ, thầy thuốc, bảo đảm nhân lực cho toàn ngành, đồng thời chú trọng xây dựng cán bộ y tế có trình độ cao, chuyên sâu từng chuyên khoa. Xây dựng một số cơ chế, chính sách thu hút bác sỹ, chuyên gia y tế giỏi; khuyến khích cán bộ học tập, nâng cao trình độ. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao y đức, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Người - “Lương y phải như từ mẫu”.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đầu tư hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh của tỉnh, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu đa dạng của nhân dân các dân tộc, người dân được tiếp cận thuận lợi, được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng; phát triển cân đối, hợp lý giữa các tuyến, giữa chuyên khoa và đa khoa, giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh. Bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho y tế theo quy định của Chính phủ. Tập trung xây dựng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý và thầy thuốc của bệnh viện 500 giường. Khẩn trương hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế các xã, thị trấn. Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập theo quy hoạch và định hướng của tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước về y tế, cũng như nâng cao năng lực tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện của Sở Y tế. Coi trọng việc nâng cao năng lực quản lý, quản trị của các cơ sở y tế, tập trung xử lý, củng cố một số bệnh viện có biểu hiện yếu kém trong công tác quản lý. Xây dựng một số cơ chế thực hiện các dịch vụ y tế theo yêu cầu và thực hiện bảo hiểm y tế bảo đảm công khai, minh bạch. Thực hiện tốt các quy định Nhà nước về bảo hiểm y tế, quản lý thuốc, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra Nhà nước về y tế, nhất là tuyến huyện, trạm y tế xã.

Theo Lò Thu

TTTTGDSK Sơn La

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC