Ngày 25 Tháng 10, 2014 | 10:21 PM

Cải thiện vệ sinh môi trường tại Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

Cải thiện vệ sinh môi trường tại Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày 24/10, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tham dự buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới và tham dự hội thảo để chuẩn bị cho việc ký biên bản ghi nhớ của Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực nông thôn miền núi phía Bắc và Tây Nguyên do WB tài trợ.

Phát biểu tại buổi họp và hội thảo, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết hiện nay khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là những nơi có tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh thấp nhất so với các vùng khác, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh trong toàn quốc là 59,8%, trong khi đó miền núi phía Bắc (45,3%), Tây nguyên (47%).

Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt đi tiêu bừa bãi, đóng vai trò quan trọng cải tạo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe người dân.

Thay đổi hành vi và nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường là rất quan trong, làm sao để người dân thấy được vai trò của rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các công trình, nhà tiêu hợp vệ sinh, vì vậy cần thay đổi nhận thức của cả người dân và các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa của chương trình dự án và đảm bảo tính bền vững, cần xây dựng, thiết kế chương trình dự án dựa vào cộng đồngvới sự tham gia mạnh mẽ của người dân và các cấp chính quyền, lấy cộng đồng và người dân làm trung tâm.”

Trong bối cảnh Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường vùng nông thôn sẽ kết thúc vào cuối năm 2015, Bộ Y tế nhận thấy mục tiêu và đề xuất của dự án Ngân hàng Thế giới hoàn toàn phù hợp với định hướng ưu tiên cũng như cam kết của Chính phủ xóa bỏ tình trạng phóng uế bừa bãi đến năm 2025 và toàn bộ người dân được tiếp cận vệ sinh bền vững đến năm 2030.

Phát biểu tại buổi họp và hội thảo bà Victoria Kwakwa Giám đốc quốc gia của ngân hàng thế giới tại Việt Nam và các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cho biết qua khảo sát thực địa và thảo luận với các cấp chính quyền địa phương khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên cho thấy hiện nay, vấn đề vệ sinh và nước an toàn đều có độ bao phủ rất thấp và thực hành vệ sinh còn nghèo nàn.Cần có một chương trình đủ lớn để chuyển biến thay đổi hành vi, nhận thức của người dân, với mục tiêu tập trung vào xúc tiến vệ sinh và điều kiện vệ sinh ở khu vực miền núi phía Bắc và tây Nguyên.

Chương trình được Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới đề xuất sẽ dựa trên những kết quả, kinh nghiệm và tận dụng một số hoạt động khác do Ngân hàng Thế giới tài trợ ở những lĩnh vực khác.

PV

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC