Ngày 5 Tháng 7, 2018 | 03:11 PM

Quận Hai Bà Trưng tiếp tục gửi công văn, cụ bà 75 tuổi vẫn mỏi mòn chờ "sổ đỏ"

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Vừa qua, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có Công văn số 887/UBND-TN&MT do ông Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch quận ký ngày 28/6/2018 gửi UBND TP Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận tại 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du.

Nội dung công văn nêu rõ: "Nhà đất tại số 119 Bà Triệu là nhà cải tạo theo Thông tư 73/TTg ngày 7/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ, mang bằng khoán điền thổ số 423 khu Viện mắt thuộc thửa 227, lô số 2, tờ bản đồ số 9, khu S có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Triệu.

Bà Triệu cho ông Đặng Văn Mộc thuê từ 1949 đến năm 1960, ông Mộc chết. Tại thời điểm ông Mộc chết, nhà đất trên vẫn thuộc quyền sở hữu của bà Triệu. Tháng 6 năm 1963, bà Triệu giao nhà nước quản lý nhà đất trên. Bà Triệu Thị Xe và bà Triệu Thị Doãn là vợ của ông Mộc vẫn tiếp tục ở tại 119 Bà Triệu .

Năm 1963, bà Triệu Thị Xe có giấy xin sử dụng đất số 1390/QLĐ xin được sử dụng đất tại 119 Bà Triệu kể từ ngày 01/01/1963, giấy sử dụng đất đã được Sở quản lý nhà đất đồng ý. Tháng 4/1963, Viện thiết kế quy hoạch thành phố HN đã cấp giấy phép xây dựng số 136 cho phép bà Xe cải tạo, sửa chữa lại nhà tại 119 Bà Triệu .

Năm 1983, bà Xe và bà Doãn đã lập di chúc cho con gái là bà Đặng Thị Gái thừa kế toàn bộ quyền sở hữu nhà đất tại 119 Bà Triệu , có xác nhận của UBND phường Nguyễn Du. Năm 1995, bà Xe mất, năm 1996 bà Doãn mất. Bà Gái và ông Phan vẫn tiếp tục sử dụng từ đó. Tháng 9/2013, ông Phan có văn bản nhường cho bà Gái toàn quyền sử dụng đất, sở hữu nhà tại 119 Bà Triệu .

Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của bà Đặng Thị Gái đối với nhà đất tại 119 Bà Triệu đã được UBND phường Nguyễn Du tiếp nhận từ 2006. Do ông Phan và bà Gái là hai chị em đang cùng nhau chung sống tại 119 Bà Triệu chưa thống nhất nên gia đình bà Gái đã đề nghị chưa cấp giấy chứng nhận. Tháng 9/2013, ông Phan có văn bản nhường cho bà Gái toàn quyền sử dụng đất, sở hữu nhà tại 119 Bà Triệu.


Mặt tiền ngôi nhà số 119 Bà Triệu mà bà Đặng Thị Gái được thừa kế hợp pháp

Mặt tiền ngôi nhà số 119 Bà Triệu mà bà Đặng Thị Gái được thừa kế hợp pháp

Sau đó bà Gái đề nghị cấp GCNQSDĐ và được UBND phường Nguyễn Du tiếp nhận hồ sơ ngày 10/9/2013. Trong thời gian công khai hồ sơ, ngày 23/9/2018, ông Đặng Văn Tiến, Đặng Thị Bình, Đặng Thị Lý đề nghị dừng cấp giấy chứng nhận cho bà Gái do đang có tranh chấp về thừa kế giữa gia đình bà Đặng Thị Gái và gia đình ông Đặng Văn Tiến.

UBND phường Nguyễn Du đã họp giải quyết đơn và có thông báo số 10/UBND trả lời ông Tiến, Bình, Lý với nội dung: “Các ông bà chưa cung cấp được giấy tờ nhà đất chứng minh ông bà có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nhà đất tại 119 Bà Triệu . Hiện nay không có tài liệu nào xác định ông Đặng Văn Mộc có quyền quản lý, sở hữu nhà đất tại 119 Bà Triệu”.

Ngày 13/01/2014, UBND phường Nguyễn Du có tờ trình số 11/TTr-UBND đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng cấp GCNQSDĐ cho bà Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du .

Sau khi UBND phường Nguyễn Du trình cấp GCNQSDĐ cho bà Đặng Thị Gái tại số 119 Bà Triệu , ông Đặng Văn Tiến, bà Đặng Thị Thái, bà Đặng Thị Lý và bà Đặng Thị Bình có đơn gửi UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị dừng cấp giấy chứng nhận cho bà Đặng Thị Gái do đang có tranh chấp thừa kế. Ngày 26/8/2014, UBND quận đã có văn bản số 819/UBND-TNMT trả lời đơn của các ông bà Tiến, Bình, Lý, Thái khẳng định nội dung đơn của các ông bà không có cơ sở giải quyết.

Ông Đặng Văn Tiến tiếp tục có đơn đề nghị hủy bỏ văn bản 819/UBND-TNMT của UBND quận Hai Bà Trưng và dừng cấp giấy chứng nhận cho bà Gái do đang có tranh chấp về thừa kế. Ngày 30/12/2014, UBND quận Hai Bà Trưng đã có quyết định số 4575/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản số 819, tạm dừng cấp GCNQSD nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đặng Thị Gái tại số 119 Bà Triệu , trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của bà Gái kèm theo tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 13/01/2014 cho UBND phường Nguyễn Du do chưa có đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận.

Bà Đặng Thị Gái có đơn gửi UBND thành phố HN khiếu nại Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng với nội dung khiếu nại: tạm dừng xét cấp giấy chứng nhận cho gia đình bà, trả lại UBND phường Nguyễn Du hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận do chưa đủ điều kiện xét giấy cấp chứng nhận là không đúng vì những người khiếu kiện đòi thừa kế nhà đất 119 Bà Triệu không liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà 119 Bà Triệu mà gia đình bà đang sử dụng.

UBND thành phố Hà Nội đã giao Thanh tra TP Hà Nội xem xét, giải quyết đơn của bà Đặng Thị Gái. Thanh tra TP Hà Nội đã có báo cáo số 2367/BC-TTTP-P2 ngày 08/10/2015 kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu và có kiến nghị: Điều chỉnh lại Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng theo hướng giữ nguyên nội dung Văn bản 819/UBND-TNMT ngày 26/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng trả lời đơn của công dân; Tiếp tục thực hiện quy trình xét cấp giấy chứng nhận cho gia đình bà Đặng Thị Gái tại số 119 Bà Triệu theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 8097/UBND-TNMT ngày 13/11/2015 đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra TP tại báo cáo số 2367/BC-TTTP-P2 ngày 8/10/2015 và giao UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện theo nội dung kiến nghị của Thanh tra TP tại văn bản nêu trên.


Công văn số 887/UBND-TNMT của UBND quận Hai Bà Trưng gửi UBND TP. Hà Nội

Công văn số 887/UBND-TNMT của UBND quận Hai Bà Trưng gửi UBND TP. Hà Nội

Sau đó, các ông bà Tiến, Bình, Lý tiếp tục có đơn gửi UBND TP HN khiếu nại văn bản số 8097/UBND-TNMT của UBND TP. Ngày 17/2/2016, UBND TP có văn bản số 895/UBND-TNMT, trong đó có nội dung: giao Thanh tra TP rà soát quá trình giải quyết khiếu nại liên quan đến nhà đất tại 119 Bà Triệu; trong thời gian giao Thanh tra TP kiểm tra, rà soát, UBND TP Hà Nội tạm dừng công văn số 8097/UBND-TNMT ngày 13/11/2015.

Các ông bà Tiến, Bình, Lý có đơn gửi TAND khởi kiện hành chính: khiếu nại Văn bản số 8097/UBND-TNMT ngày 13/11/2015 của UBND TP Hà Nội. Tòa án nhân dân TP Hà Nội có Bản án số 21/2016/HCST ngày 25,28,29/11/2016 bác yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn Tiến và bà Đặng Thị Lý.

Ngày 23/11/2017, bà Phạm Kim Hương, con gái bà Đặng Thị Gái (được ủy quyền của bà Đặng Thị Gái) có đơn gửi UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất tại 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du cho gia đình bà.

Ngày 4/12/2017, ông Đặng Văn Tiến có đơn gửi các cấp và UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận tại số 119 phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du đến khi vụ việc được giải quyết xong.

UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 917/UBND-ĐT ngày 08/3/2018 viề việc giải quyết cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở tại số 119 Bà Triệu . Tại văn bản nêu rõ “Giao UBND quận Hai Bà Trưng tiếp tục tổ chức thực hiện văn bản số 8097/UBND-TNMT ngày 13/11/2015 của UBND TP Hà Nội”.

Tuy nhiên, ngày 12/3/2018, ông Đặng Văn Tiến vẫn tiếp tục có đơn đề nghị ngăn chặn không cho chuyển nhượng, sang tên, cho thuê bất hợp pháp nhà đất, cấp GCNQSD và QSH đối với nhà đất tại 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du . Ông Tiến có gửi kèm theo đơn là Thông báo số 08/2018/TLST-DS ngày 02/01/2018 của TAND quận Hai Bà Trưng thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Lý, bị đơn là bà Đặng Thị Gái. Bà Lý yêu cầu bà Gái và những người liên quan trả lại tài sản là nhà đất tại 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du .

Ngày 23/3/2018, TAND quận Hai Bà Trưng đã có Quyết định số 06/2018/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 08/2018/TLDS ngày 02/02/2018.

UBND quận Hai Bà Trưng và phòng TNMT tiếp tục nhận được đơn của bà Đặng Thị Thành, bà Đặng Thị Tâm, bà Đặng Thị Bình, ông Đặng Văn Tiến đề nghị dừng cấp giấy chứng nhận Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu kèm theo Thông báo thụ lý vụ án số 52/TB-TLVA ngày 11/4/2018 của TAND quận Hai Bà Trưng về việc chia thừa kế, tài sản chung đối với di sản thừa kế của vợ chồng cụ Đặng Văn Mộc, ông Đặng Văn Bắc là nhà đất số 119 Bà Triệu.

Ngày 07/5/2018, UBND quận Hai Bà Trưng đã có quyết định số 1173/QĐ-UBND điều chỉnh lại quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng.

Ngày 1/6/2018, Phòng tài nguyên môi trường đã có giấy mời (gửi qua đường bưu điện) gửi các ông bà Đặng Thị Thành, Đặng Thị Tâm, bà Đặng Thị Bình, ông Đặng Văn Tiến, Đặng Thị Thái và Đặng Thị Tâm tới họp để trao đổi về các nội dung đơn của các ông, bà, thông báo nội dung văn bản số 917/UBND-ĐT ngày 08/3/2018 của UBND TP Hà Nội và quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, các ông bà không đến dự.

Phòng TNMT quận Hai Bà Trưng đã trao đổi với TAND quận Hai Bà Trưng các nội dung liên quan đến việc thụ lý đơn thư liên quan đến nhà đất tại 119 Bà Triệu , việc cấp giấy chứng nhận cho bà Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu và xin ý kiến của TAND quận Hai Bà Trưng. TAND quận Hai Bà Trưng có ý kiến:

“Trước đây, bà Đặng Thị Lý đã có đơn kiện bà Đặng Thị Gái đòi chia tài sản, TAND quận đã có Thông báo thụ lý vụ án số 08/TB-TLVA ngày 02/01/2018. Do bà Lý có rút đơn nên TAND quận đã có Quyết định số 06 đình chỉ giải quyết vụ án.

Sau đó, bà Đặng Thị Thành và Đặng Thị Bình tiếp tục có đơn khởi kiện và Đặng Thị Gái đòi chia tài sản nhà đất tại 119 Bà Triệu . TAND quận đã có Thông báo số 52/TB-TLVA ngày 11/4/2018, hiện đang giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu của UBND quận Hai Bà Trưng. Đề nghị UBND quận xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngày 08/6/2018, UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản số 4279/VP-ĐT đôn đốc UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 917/UBND-ĐT ngày 08/3/2018.


Quyết định sửa sai của UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Quyết định sửa sai của UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

UBND quận Hai Bà Trưng kính đề nghị UBND TP. Hà Nội có ý kiến với TAND TP. Hà Nội chỉ đạo TAND quận Hai Bà Trưng khẩn trương xem xét, giải quyết vụ án đòi chia thừa kế là nhà đất tại 119 Bà Triệu theo đúng quy định của pháp luật; sớm thông báo kết quả để UBND quận xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bà Đặng Thị Gái theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội".

Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ vụ án hy hữu này, có thể thấy mấu chốt của vấn đề bắt đầu từ một văn bản trì hoãn việc cấp sổ đỏ cho số nhà 119 Bà Triệu do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký.

Dù sau đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định sửa sai nhưng hệ quả của văn bản phi lý này vẫn đeo đẳng người dân cho đến tận bây giờ, khi mà không biết đến khi nào, bà cụ ở vào tuổi "gần đất xa trời" mới được chạm tay vào cuốn sổ đỏ của mình, thỏa nguyện ước chính đáng của một đời tích góp.

Chuyện khó tin về hành trình xin cấp 'sổ đỏ' của một người dân ngay giữa Thủ đô Chuyện khó tin về hành trình xin cấp "sổ đỏ" của một người dân ngay giữa Thủ đô

GiadinhNet - Dù đã có rất nhiều văn bản của các cơ quan chức năng xác nhận quyền lợi hợp pháp đối với ngôi nhà được di chúc lại, tuy nhiên, một bà cụ "gần đất xa trời" vẫn chẳng biết bao giờ được chạm tay vào cuốn "sổ đỏ" của mình chỉ vì bị những người xa lạ khiếu kiện vô căn cứ.

Nhóm PV

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC