Ngày 9 Tháng 12, 2013 | 01:20 PM

"Nhân dân" lần đầu được viết hoa

"Nhân dân" lần đầu được viết hoa
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Theo ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, việc này càng khẳng định vai trò của Nhân dân trong xã hội Việt Nam.

"Nhân dân" lần đầu được viết hoa 1
Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước. Ảnh: Việt Nguyễn

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua ở kỳ họp 6 khóa XIII.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Lệnh số 18/2013/L-CTN ngày 8 tháng 12 năm 2013 về việc công bố Hiến pháp và Lệnh số 19/2013/L-CTN ngày 8 tháng 12 năm 2013 về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý tóm tắt các nội dung chính của bản hiến pháp mới.

Ông Phan Trung Lý cho biết, Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, cộng nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Đặc biệt, chữ Nhân dân lần đầu tiên được viết hoa trong văn kiện đặc biệt quan trọng này. "Bản Hiến pháp trước hết khẳng định chủ quyền của Nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng và làm rõ hơn nguyên tắc tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về Nhân dân", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh.

Việt Nguyễn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC