Ngày 13 Tháng 12, 2018 | 04:21 PM

Nghị định hướng dẫn sáp nhập sở, ngành đã được trình Chính phủ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Sau khi nhiều địa phương sáp nhập một số sở, ngành, mới đây Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị tạm dừng để chờ nghị định, hiện dự thảo nghị định đã được trình Chính phủ.

Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết 18, Trung ương 6 "Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo đó, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 18, kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).


Dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Nguyên nhân được Bộ Nội vụ đưa ra là Bộ đã xây dựng 2 dự thảo liên quan đến việc này gồm: dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Hiện 2 dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương.

Đây là 2 nghị định làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thông báo về việc tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện đã được Bộ gửi đến các tỉnh.

Văn bản này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng để chờ sửa đổi 2 nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và huyện.

"Nếu mỗi tỉnh làm một kiểu thì rất khó nên phải chờ ý kiến thống nhất của Bộ Chính trị. Sau đó Chính phủ mới ban hành 2 nghị định thay thế nghị định 24 và 37", ông nói.

Về lý do vì sao bây giờ Bộ Nội vụ mới có văn bản đề nghị tạm dừng việc sáp nhập sở, trong khi nhiều địa phương đã thực hiện từ giữa năm, ông Tân giải thích, từ trước đến giờ chưa có văn bản nào để làm căn cứ xây dựng các cơ quan chuyên môn.

Nếu các tỉnh đưa ra HĐND phải có căn cứ mà căn cứ hiện nay là nghị định 24 và 37 vẫn còn hiệu lực.

Các địa phương đang thực hiện sắp xếp dựa vào kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của BCH TƯ khóa 12. Trong kết luận này, Bộ Chính trị phân cấp 6 vấn đề thí điểm, giao thẩm quyền cho ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, huyện thực hiện.

Trước đó, vào tháng 4, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ đề xuất chỉ giữ 4 sở: Tư pháp, TN&MT, LĐ,TB&XH, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước. Còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành; giảm 46 - 88 sở, ngành trong cả nước.

Một số sở được Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập như: Sở KH&ĐT và Tài chính gọi là Sở Tài chính - Kế hoạch; Sở GTVT với Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng; Sở NNPTNT với Công thương; Sở KHCN với GD&ĐT.

Minh Anh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC