GiadinhNet - Không kể ngày đêm, không kể thời tiết khắc nghiệt, những "chiến sỹ áo cam" vẫn luôn sẵn sàng "ra trận" đối đầu với nguy hiểm, thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 1.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 2.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 3.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 4.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 5.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 6.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 7.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 8.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 9.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 10.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 11.
Nắng gần 40 độ và chuyện của những người cứ mất điện là ăn mắng - Ảnh 12.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC