Ngày 21 Tháng 10, 2013 | 04:10 AM

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hôm nay (21/10), Quốc hội tiến hành phiên làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 6 (nhiệm kỳ XIII) kéo dài 41 ngày (từ ngày 21/10 đến 31/11).

Trong kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 8 dự án luật (Luật Đất đai sửa đổi; Luật Tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Đấu thầu sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi). Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 12 dự án luật khác: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xây dựng sửa đổi; Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi; Luật Công an nhân dân sửa đổi; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam…

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ nghe, thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015; kết quả thực hiện từ 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện đến hết năm 2015; báo cáo việc thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Quốc hội sẽ thực hiện việc giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012.

Đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được tiếp thu, chỉnh lý dựa trên cơ sở ý kiến của nhân dân. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội đã được tiếp thu một cách hợp lý, phản ánh được ý chí nguyện vọng của nhân nhân. Các đại biểu Quốc hội cũng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào nội dung để hoàn thiện bản Dự thảo. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 11 chương, 120 điều, đã bám sát cương lĩnh năm 1991 (bổ sung phát triển năm 2011), các văn kiện của Đảng và Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về mục đích, yêu cầu và những quan điểm cơ bản, định hướng lớn của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.        
 
Võ Hải

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC