Ngày 18 Tháng 6, 2018 | 02:54 PM

Dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn ở khu vực Nhà khách tỉnh Bắc Giang: Luật sư đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày 16/6/2018 vừa qua, trở lại Bắc Giang, nhóm PV báo Gia đình và Xã hội tiếp tục được nghe những tâm tư của người dân về việc Nhà khách tỉnh Bắc Giang đang từ mặt đường lớn bỗng chui sâu vào sau dự án của Công ty CP Đại Hoàng Sơn một cách khó hiểu. Đặc biệt, người dân càng trăn trở hơn khi có thông tin cho rằng dự án trên chưa được HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua.

Như báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 11/10/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Tiếp đó, ngày 30/3/2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định chủ trương đầu tư số 165/QĐ-UBND. Quyết định này chấp thuận cho Công ty CP Đại Hoàng Sơn (có địa chỉ trụ sở tại lô L4, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, do ông Đặng Quốc Hưng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse.


Trung tâm tiệc cưới của Công ty CP Đại Hoàng Sơn nằm đúng vị trí đất vàng siêu đẹp nơi Nhà khách tỉnh Bắc Giang tọa lạc khi xưa (ảnh chụp ngày 16/6/2018)

Trung tâm tiệc cưới của Công ty CP Đại Hoàng Sơn nằm đúng vị trí đất vàng siêu đẹp nơi Nhà khách tỉnh Bắc Giang tọa lạc khi xưa (ảnh chụp ngày 16/6/2018)

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng được UBND tỉnh giao cho nhà đầu tư, để thanh toán dự án Xây dựng khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh Bắc Giang lại ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao tại phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang.


Quyết định số 211/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 211/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang

Quyết định này thu hồi diện tích 17.588 m2 đất Nhà khách tỉnh Bắc Giang quản lý ở số 45 đường Hùng Vương và giao đất, cho thuê đất với Công ty CP Đại Hoàng Sơn để sử dụng vào mục đích:

- Giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 5.261m2 để xây dựng nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyên giao (BT).

- Giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 4.938m2 đất đối với diện tích nhà ở kết hợp cửa hàng kinh doanh (shophouse).

- Cho thuê đất diện tích 1.630m2 đất để xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật.

- Giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 5.759m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đất cây xanh, đường giao thông...)

Như vậy, có thể nhận thấy Công ty CP Đại Hoàng Sơn đã được UBND tỉnh Bắc Giang cho áp dụng hình thức BT tại chỗ ngay tại khu đất vàng của tỉnh.


Công ty CP Đại Hoàng Sơn được UBND tỉnh Bắc Giang cho áp dụng hình thức BT tại chỗ ngay khu đất vàng của tỉnh (ảnh chụp ngày 16/6/2018)

Công ty CP Đại Hoàng Sơn được UBND tỉnh Bắc Giang cho áp dụng hình thức BT tại chỗ ngay khu đất vàng của tỉnh (ảnh chụp ngày 16/6/2018)

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV báo Gia đình và Xã hội, ngày 8/12/2016 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang.

Theo NQ số 48 của HĐND tỉnh Bắc Giang thì không có dòng thông tin thể hiện giao đất, hay kế hoạch sử dụng đất tại khu vực nhà khách tỉnh Bắc Giang, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse của Công ty CP Đại Hoàng Sơn.

Tại biểu số 3 (diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích sử dụng đất đến năm 2020), số thứ tự 2.16 (đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp) mã DTS có diện tích 1,2 ha. Và không có thông tin liên quan đến địa chỉ chính xác nằm ở khu vực nào.


Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang

Cũng trong ngày 8/12/2016, HĐND tỉnh Bắc Giang cũng ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 của tỉnh Bắc Giang.

Qua rà soát tài liệu kèm theo NQ số 30, chúng tôi cũng không thấy thông tin nào về dự án xây dựng Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang), Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse nằm trong danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất tại TP Bắc Giang.


Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang

Không chỉ vậy, tại NQ số 36/NQ-HĐND ban hành ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc thông qua danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất, chúng tôi cũng không ghi nhận được bất kỳ thông tin nào về danh mục bổ sung các dự án nêu trên.

Từ thực tế trên, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, không hiểu dự án xây dựng Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang và Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse đã được HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua hay chưa?


Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang

Trong khi đó, ngày 7/4/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 183/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, của Thành phố Bắc Giang.

Quyết định số 183 được ban hành căn cứ vào các Luật Đất đai năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014; Đề nghị của UBND TP Bắc Giang; Giám đốc Sở TN&MT.


Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 7/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 7/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang

Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 183 nêu rõ: Diện tích 12.000m2 đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp sang đất ở tại đô thị: 5.000m2, sang đất thương mại dịch vụ 7.000m2.

Địa điểm tại tổ dân phố số 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang (khu vực Nhà khách UBND tỉnh). Lý do điều chỉnh quy hoạch: Căn cứ quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư Công ty CP Đại Hoàng Sơn thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại Shophouse.

Như vậy, có thể thấy Quyết định số 183 được ban hành không có dòng nào căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Giang mà chỉ xét đề nghị từ UBND TP Bắc Giang và tờ trình từ Sở TN&MT và các điều Luật liên quan.


Quyết định số 211/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 211/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang

Đến ngày 9/4/2017, UBND tỉnh Bắc Giang chính thức ban hành quyết định số 211/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức BT tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

Trong buổi làm việc với báo chí ngày 23/5/2018, đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết: “Kế hoạch sử dụng đất dự án này đã được HĐND tỉnh thông qua”.

Tuy nhiên, sáng 24/5/2018, trả lời báo chí về vấn đề này, ông Bùi Văn Hạnh – Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cho hay: "Thực ra mà nói thì dự án này là dự án phát sinh. Ban đầu thì có nhà đầu tư là Vingroup vào nghiên cứu, sau đó tỉnh lúc bấy giờ bàn chủ trương thôi, cũng có ý định đưa vào nhưng sau rồi các điều kiện tỉnh đặt ra thì Vingroup cũng không được.

Sau đó, Đại Hoàng Sơn vào nghiên cứu thì cái dự án này là dự án phát sinh thôi chắc là một số thủ tục pháp lý chưa được đầy đủ lắm".

Ông Bùi Văn Hạnh cho biết thêm: "HĐND tỉnh cũng bàn cụ thể chủ trương tới Thường vụ rồi Ủy ban triển khai. Kế hoạch sử dụng đất thì cái đất chưa thu hồi. Cái đấy bổ sung bằng chủ trương của Thường vụ thôi chứ Hội đồng thì chưa có Nghị quyết.

Về trình tự thì vẫn còn sót một số cái, cái chính đó là phát sinh mới, thì làm cũng có hơi tắt một chút. Rồi Thường vụ tỉnh cũng bàn rồi".


Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang mới giờ nằm khiêm tốn phía sau khu trung tâm tiệc cưới và shophouse của Công ty CP Đại Hoàng Sơn (ảnh chụp ngày 16/6/2018)

Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang mới giờ nằm khiêm tốn phía sau khu trung tâm tiệc cưới và shophouse của Công ty CP Đại Hoàng Sơn (ảnh chụp ngày 16/6/2018)

Nhận định về vấn đề này, luật sự Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho biết: "Theo quy định của pháp luật thì tất cả các dự án liên quan đến kế hoạch sử dụng đất công của tỉnh đều phải được HĐND tỉnh thông qua. Theo cá nhân tôi thì Dự án xây dựng Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang và Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse do Công ty Đại Hoàng sơn làm chủ đầu tư cũng phải được HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua.

Tôi được biết, ngày 24/5 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang và kiểm tra nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.

Theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, cơ quan này sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, thời kỳ thanh tra từ năm 2006 đến năm 2017. Thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra bổ sung Dự án xây dựng Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang và Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse do Công ty Đại Hoàng sơn làm chủ đầu tư để người dân Bắc Giang thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền và để những vấn đề còn nghi vấn trong 2 dự án trên được làm sáng tỏ".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn ở khu vực Nhà khách tỉnh Bắc Giang: Làm cũng hơi tắt một chút (?) Dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn ở khu vực Nhà khách tỉnh Bắc Giang: "Làm cũng hơi tắt một chút (?)"

GiadinhNet - Trả lời về dự án của Công ty CP Đại Hoàng Sơn tại khu vực nhà khách tỉnh Bắc Giang đã được HĐND tỉnh thông qua hay chưa, ông Bùi Văn Hạnh cho biết: "Đại Hoàng Sơn vào nghiên cứu thì cái dự án này là dự án phát sinh thôi, chắc là một số thủ tục pháp lý chưa được đầy đủ lắm".

Dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn ở khu vực Nhà khách tỉnh Bắc Giang có được HĐND tỉnh thông qua? Dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn ở khu vực Nhà khách tỉnh Bắc Giang có được HĐND tỉnh thông qua?

GiadinhNet - Dư luận đặt ra nghi vấn, không hiểu dự án xây dựng Khu nhà khách tỉnh Bắc Giang và Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse do Công ty CP Đại Hoàng Sơn làm chủ đầu tư đã được HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua hay chưa?

Nhóm PV

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC