Ngày 26 Tháng 10, 2020 | 10:59 AM

Bộ trưởng Tô Lâm: "Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiến lớn của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 26/10 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.

Sau khi báo cáo tình hình tội phạm trong năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm cũng dự báo tình hình trong thời gian tới, năm 2021 thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Bộ trưởng Tô Lâm: Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, triển khai các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động phục vụ bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp.... được Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa tội phạm với mục tiêu làm giảm tội phạm, kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, giữa phòng ngừa nghiệp vụ với đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Tiếp tục mở các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường quản lý người nước ngoài...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhắc tới nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, bổ sung các nguồn lực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ.

Lê Bảo

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC