Ngày 23 Tháng 8, 2021 | 05:16 PM

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Từ ngày 16/7/2021 - 31/7/2021, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 1.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 2.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 3.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 4.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 5.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 6.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 7.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 8.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 9.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 10.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 11.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 12.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/8/2021 - 15/8/2021 - Ảnh 13.

Chương trình Vòng tay nhân ái

Báo Sức khỏe và Đời sống

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC