Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C
4 vị trí không nên đặt điện thoại nhưng nhiều người vẫn làm sai, gây nguy cơ vô sinh

4 vị trí không nên đặt điện thoại nhưng nhiều người vẫn làm sai, gây nguy cơ vô sinh

Sống khỏe

Điện thoại dần trở thành vật bất ly thân trong cuộc sống của mỗi người nhưng việc lạm dụng nó quá mức hay đặt nó sai chỗ có thể làm cơ thể phải chịu ảnh hưởng một phần không nhỏ.

Top