Thông tin mới nhất về: truyền thông dân số

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Đổi mới truyền thông, vận động, đẩy mạnh truyền thông về Dân số và Phát triển trong tình hình mới

Đổi mới truyền thông, vận động, đẩy mạnh truyền thông về Dân số và Phát triển trong tình hình mới

27/12/2020 11:00

GiadinhNet – Trước bối cảnh mới của công tác dân số, các chuyên gia cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần đổi mới công tác truyền thông, vận động. Trong đó, chú trọng truyền thông về các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW và sự chuyển hướng trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển, giải quyết toàn diện các vấn đề của công tác dân số trong tình hình mới.

Tags: dân số, truyền thông dân số, Dân số và Phát triển, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Nghị quyết 21

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện công tác dân số

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện công tác dân số

26/12/2020 09:00

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, chuyển đổi nội hàm về Dân số và Phát triển là một vấn đề lớn. Do vậy, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, vận động về Dân số và Phát triển là yêu cầu cần thiết trong công tác dân số hiện nay.

Tags: dân số, truyền thông dân số, Dân số và Phát triển, Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Hậu Giang: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt trong Chiến dịch truyền thông dân số

Hậu Giang: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt trong Chiến dịch truyền thông dân số

15/08/2020 08:30

GiadinhNet - Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2020 của Hậu Giang đã kết thúc với nhiều kết quả nổi bật, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chiến dịch, góp phần tích cực hoàn thành sớm các chỉ tiêu năm của ngành.

Tags: chăm sóc sức khỏe, Sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số, truyền thông dân số, dân số

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

01/06/2020 17:18

GiadinhNet – Nội dung Kế hoạch tập trung vào việc tăng cường cung cấp thông tin về Dân số và Phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp; đa dạng hóa các loại hình truyền thông về Dân số và Phát triển…

Tags: dân số, truyền thông dân số, Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông dân số, công tác dân số, Dân số và Phát triển

Thủ tướng phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Thủ tướng phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

17/04/2020 23:07

GiadinhNet – Ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 537/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030.

Tags: dân số, Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030, truyền thông dân số, Dân số và Phát triển, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, công tác dân số

Yên Bái: Kết quả từ nỗ lực 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản

Yên Bái: Kết quả từ nỗ lực 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản

05/03/2020 07:12

GiadinhNet - 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là Chiến lược), Yên Bái đã ghi nhận được nhiều kết quả từ những nỗ lực trong điều kiện của một tỉnh còn nhiều khó khăn trong công tác dân số.

Tags: Sức khỏe sinh sản, công tác dân số, truyền thông dân số, Chiến lược Dân số, dân số

Tiếp tục phân phối sản phẩm của Đề án 818, chuyển đổi nhận thức từ miễn phí sang tự chi trả

Tiếp tục phân phối sản phẩm của Đề án 818, chuyển đổi nhận thức từ miễn phí sang tự chi trả

08/11/2019 08:05

GiadinhNet – Sau 3 năm triển thai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu là tiếp nhận và phân phối sản phẩm phương tiện tránh thai, hành hóa sức khỏe sinh sản cho các đơn vị tuyến dưới và hệ thống bán lẻ.

Tags: Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai, phương tiện tránh thai, truyền thông dân số, Đề án 818

TP Hồ Chí Minh: Sự ổn định bộ máy đem lại hiệu quả cao  trong công tác dân số

TP Hồ Chí Minh: Sự ổn định bộ máy đem lại hiệu quả cao trong công tác dân số

24/08/2019 07:23

GiadinhNet - Tại TPHCM, bộ máy làm công tác dân số trong suốt hơn 10 năm qua được kiện toàn, ổn định, nhờ vậy đã mang lại hiệu quả cao trong công tác dân số...

Tags: công tác dân số, truyền thông dân số, dân số, chất lượng dân số

Nhiều giải pháp giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở huyện Ngọc Lặc

Nhiều giải pháp giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở huyện Ngọc Lặc

05/08/2019 09:08

Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa, cải thiện chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Tags: hôn nhân cận huyết thống, huyện Ngọc Lặc, chất lượng dân số, vùng dân tộc thiểu số, truyền thông dân số

Hà Nam triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực về công tác dân số

Hà Nam triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực về công tác dân số

29/05/2019 18:08

GiadinhNet – Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, thời gian qua, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông ý nghĩa, thiết thực về chăm sóc sức khỏe và công tác dân số.

Tags: dân số, truyền thông dân số, Tháng công nhân, chăm sóc sức khỏe chủ động

Cần triển khai ngay chương trình hành động truyền thông về  Dân số và Phát triển

Cần triển khai ngay chương trình hành động truyền thông về Dân số và Phát triển

19/03/2019 07:00

GiadinhNet - Chuyển đổi sang nội hàm về Dân số và Phát triển là một vấn để lớn và mới hoàn toàn khác với nội dung DS-KHHGĐ. Do đó, một giải pháp cần triển khai ngay là truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển. Bài học kinh nghiệm trong thực hiện thắng lợi NQ TW 4 khóa VII là ngay sau khi ban hành Nghị quyết TW4, Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông vận động chuyển đổi hành vi sớm trước Chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000.

Tags: công tác dân số, truyền thông dân số, dân số

Quảng Bình: Truyền thông hưởng ứng ngày Dân số thế giới

Quảng Bình: Truyền thông hưởng ứng ngày Dân số thế giới

11/07/2018 11:01

GiadinhNet - Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông trên toàn tỉnh.

Tags: truyền thông hưởng ứng ngày Dân số, ngày dân số thế giới, truyền thông dân số

Hậu Giang chủ động với Chiến dịch truyền thông dân số

Hậu Giang chủ động với Chiến dịch truyền thông dân số

28/04/2018 07:33

GiadinhNet - Tỉnh Hậu Giang đã chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ chuẩn bị cho Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số năm 2018. Các địa phương đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt là ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

Tags: truyền thông dân số, tỉnh Hậu Giang, Sức khỏe sinh sản, dân số

Cần triển khai sớm truyền thông Dân số và Phát triển

Cần triển khai sớm truyền thông Dân số và Phát triển

17/10/2017 11:00

GiadinhNet - “Một giải pháp cần triển khai sớm trước một bước là: Truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển. Bài học kinh nghiệm trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII là ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông vận động chuyển đổi hành vi sớm trước Chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000. Chuyển đổi sang nội hàm về Dân số và Phát triển là một vấn đề lớn và mới, hoàn toàn khác với nội dung DS-KHHGĐ. Do vậy, công tác truyền thông vận động cần được triển khai sớm và đổi mới cả về nội dung và phương pháp truyền thông vận động”. Đây là chia sẻ của TS Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổng cục DS-KHHGĐ với Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này.

Tags: truyền thông dân số, công tác dân số, dân số

Vạn Ninh, Khánh Hòa: Đa dạng hóa công tác truyền thông dân số

Vạn Ninh, Khánh Hòa: Đa dạng hóa công tác truyền thông dân số

25/03/2017 09:00

GiadinhNet - Thời gian qua, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa luôn dẫn đầu công tác DS-KHHGĐ trong toàn tỉnh. Có được kết quả này là nhờ địa phương đã đa dạng hóa hình thức truyền thông, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, đặc biệt các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Từ đó nhận thức của người dân ngày một nâng cao, chất lượng cuộc sống cải thiện.

Tags: công tác truyền thông dân số, truyền thông dân số, chất lượng dân số, dân số

Oái oăm những người cứ mưa  bão lại... ra đường

Oái oăm những người cứ mưa bão lại... ra đường

17/01/2017 08:15

GiadinhNet - Nằm cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 50km về hướng Tây Bắc, cách đất liền khoảng 40km, huyện đảo Cát Hải có hơn 300 đảo lớn, nhỏ. Làm công tác dân số vốn đã khó khăn, triển khai công tác này trên các tuyến đảo còn gian nan hơn nhiều. Bà Đoàn Thị Phiến, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chia sẻ: “Huyện Cát Hải có mật độ dân số khá thưa, đặc biệt là ở các xã vùng xa. Người dân đa số sống trên thuyền để mưu sinh nên việc truyền thông KHHGĐ rất gian nan. Tuy nhiên, các cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở chẳng quản khó khăn, luôn nỗ lực không ngừng".

Tags: công tác dân số, Cộng tác viên dân số, cán bộ dân số, truyền thông dân số, dân số

Tiền Giang triển khai Đề án 52: Truyền thông dân số xứ Gò Công

Tiền Giang triển khai Đề án 52: Truyền thông dân số xứ Gò Công

16/09/2016 09:59

GiadinhNet - Bằng việc thực hiện Đề án Kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển (Đề án 52) theo những cách thức riêng, ngành Dân số tỉnh Tiền Giang đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đề án 52 đã thực sự mang lại luồng sinh khí mới cho ngư dân vùng biển đảo xa xôi này!

Tags: truyền thông dân số, đề án 52, Gò Công Đông, dân số, chất lượng dân số

Những ai không nên đặt vòng tránh thai?

Những ai không nên đặt vòng tránh thai?

08/08/2016 14:00

GiadinhNet - Qua Chiến dịch truyền thông dân số đợt I năm 2016, toàn TP Cần Thơ đã vận động trên 10.000 chị em thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, đạt gần 60% chỉ tiêu năm. Theo nhiều cộng tác viên dân số, một bộ phận chị em có tâm lý "ngán ngại" đặt vòng tránh thai vì "nghe nói" có nhiều tác dụng phụ, chứ chưa thật hiểu đúng về biện pháp này.

Tags: đặt vòng tránh thai, Vòng tránh thai, truyền thông dân số, Biện pháp tránh thai, tránh thai an toàn, dân số

Truyền thông dân số nơi đầu sóng

Truyền thông dân số nơi đầu sóng

18/07/2016 10:34

GiadinhNet - Lặn lội đi từng ngõ nhỏ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Bước chân lặng lẽ của những cộng tác viên dân số thị trấn Cô Tô (huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) đã in dấu trên khắp các nẻo đường ở đảo. Lương không có, phụ cấp ít ỏi, song họ vẫn hết mình vì công việc, chẳng quản vất vả, tự nguyện gắn bó keo sơn với công việc mình lựa chọn.

Tags: truyền thông dân số, Cộng tác viên dân số, dân số, CTV dân số

Thừa Thiên Huế: Khi chính sách dân số đi vào hương ước làng xã

Thừa Thiên Huế: Khi chính sách dân số đi vào hương ước làng xã

14/07/2016 07:00

GiadinhNet - Mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” là một giải pháp tích cực góp phần giảm sinh và giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia phối hợp của UB MTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Sở VH - TT & DL và Sở Y tế.

Tags: chính sách dân số, tỉnh Thừa Thiên – Huế, truyền thông dân số, chất lượng dân số, dân số