Thông tin mới nhất về: trình đồng, mở phủ

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Nghe thầy phán bừa, rình rang “trình đồng, mở phủ”

Nghe thầy phán bừa, rình rang “trình đồng, mở phủ”

14/04/2017 11:00

GiadinhNet - Nhiều người đi xem bói được các thầy phán có “căn đồng” của ông này, cô nọ và phải mở phủ rất tốn kém chưa kể rất nhiều việc mê tín dị đoan gây hệ lụy xã hội khác.

Tags: mê tín dị đoan, văn hóa tín ngưỡng, trình đồng, mở phủ, hầu đồng, xã hội, trình đồng