Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu chuẩn chọn chồng

Tướng mặt đàn ông tốt nên lấy làm chồng

Tướng mặt đàn ông tốt nên lấy làm chồng

Gia đình

Nếu anh ấy có vầng trán cao, sống mũi thẳng và đôi mắt có thần... đó có thể là người đàn ông thành công trong sự nghiệp lẫn hôn nhân.

Top