Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiết bị đeo tay

Thiết bị đeo tay giúp kiểm soát stress

Thiết bị đeo tay giúp kiểm soát stress

Thị trường

Vivosmart 3 là vòng đeo tay thông minh của hãng Garmin, có chế độ kiểm soát stress, hỗ trợ phát hiện và cải thiện tình trạng căng thẳng.

Top