Ngày 25 Tháng 6, 2020 | 05:17 PM

Lai Châu: Chính sách tín dụng góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Có thể nói chính sách cho vay ưu đãi tạo việc làm đã đóng vai trò quan trọng trong công tác giải quyết việc làm cho xã hội, hỗ trợ vốn cho các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/11/2019.

Với việc xác định rõ vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân cũng như các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trong việc mở rộng sản xuất phát triển kinh tế, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu đã triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng đến 108 điểm giao dịch xã/108 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành từ cấp tỉnh xuống xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cũng tăng cường quá trình kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả; hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình vốn vay giải quyết việc làm đến cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể của 7/7 huyện, thành phố góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả.

Lai Châu: Chính sách tín dụng góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm - Ảnh 2.

Nhờ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, hàng ngàn lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã thoát cảnh thất nghiệp. Ảnh:TL

Hiện hạn mức cho vay vốn cũng có sự thay đổi. Cụ thể theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, mức cho vay tối đa đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên (trước đây là 50 triệu đồng trở lên), cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH). Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng (không phải có tài sản bảo đảm tiền vay). Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm). Một số trường hợp được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay trên, gồm: Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật; cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số; cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. 

Nghị định 74 đã nâng thời hạn cho vay tối đa 120 tháng, so với quy định trước đây tối đa 60 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Hiện nguồn vốn vay GQVL chủ yếu từ: Trung ương và theo chỉ định của UBND tỉnh, các huyện. Từ chương trình vốn vay GQVL đến cuối tháng 5/2020 tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu là gần 172,7 tỷ đồng với 3.865 khách hàng còn dư nợ. Điều đáng nói, nhờ nguồn vốn trên, hàng ngàn lao động trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết việc làm; các cơ sở sản kinh doanh quy mô vừa và nhỏ cũng được tăng lên góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu cho biết: Nguồn vốn vay GQVL đã góp phần đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống người dân. Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn đó những hạn chế như: Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm hiện còn hạn chế, hàng năm ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện bổ sung cho nguồn vốn này rất ít, chủ yếu quay vòng vốn cũ trong khi nhu cầu vay vốn của người dân lại rất lớn nên chưa đáp ứng được việc vay vốn của đại bộ phận người dân. Vì vậy, để đáp ứng nguồn vốn vay cho người dân, thời gian tới NHCSXH mong muốn các cấp quan tâm, tạo điều kiện hàng năm chuyển bổ sung nguồn vốn cho vay từ ngân sách tỉnh sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay đạt hiệu quả.

Hồ Lợi

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC