Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thay đổi chiến lược truyền thông phù hợp trước dịch bệnh nhằm thực hiện tốt công tác Dân số và Phát triển

Thứ hai, 5:06 PM 29/11/2021 | Dân số

GiadinhNet – Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Nam Định đã thay đổi chiến lược truyền thông phù hợp với tình hình dịch từ tuyến tỉnh xuống huyện. Điều này đã góp phần triển khai tốt Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ.

Thay đổi chiến lược truyền thông đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 21 

Triển khai Nghị quyết TW 21 số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới", tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cả hệ thống vào cuộc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác DS-KHHGĐ.

Xác định truyền thông là vấn đề "then chốt" trong việc triển khai các nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân thực hiện các chính sách dân số đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức; kết hợp giữa truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp đến các đối tượng, tập trung cho những địa bàn khó khăn… 

Đội ngũ cán bộ dân số các cấp và cộng tác viên dân số tăng cường vận động trực tiếp thông qua hoạt động của các loại hình câu lạc bộ, hội nghị, truyền thông nhóm nhỏ, hoạt động lồng ghép của các tổ chức, đoàn thể và tư vấn trực tiếp về công tác dân số trong tình hình mới. 

Hàng năm, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tập trung triển khai 2 đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ; trọng tâm ở địa bàn có mức sinh cao, chưa ổn định, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên cao, vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa và vùng ven biển; huy động sự tham gia của người dân tại cộng đồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên chuẩn bị kết hôn và phụ nữ mang thai… Từ năm 2020 tới nay, trước tác động của dịch COVID-19, hoạt động truyền thông đã được điều chỉnh cho phù hợp tình hình từ tuyến tỉnh xuống huyện, cơ sở. Hoạt động truyền thông được thực hiện qua hình thức trực tuyến, hệ thống phát thanh...

Thay đổi chiến lược truyền thông phù hợp trước dịch bệnh nhằm thực hiện tốt công tác Dân số và Phát triển - Ảnh 1.

Tuyên truyền về dân số. Ảnh TL

Cùng với tuyên truyền, ngành Y tế tỉnh chú trọng bảo đảm hậu cần phương tiện tránh thai, ưu tiên cung cấp miễn phí cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn, người thuộc diện chính sách xã hội, đa dạng hóa cung cấp phương tiện tránh thai theo hướng tiếp thị xã hội và xã hội hóa, cung cấp tới tận tay người sử dụng.

Một trong những huyện đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới rất tốt là Hải Hậu. Ngay từ đầu, UBND huyện Hải Hậu đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; đẩy mạnh thực hiện các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số như: Đề án: "Tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân"; "Sàng lọc trước sinh và sơ sinh"; "Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh"… góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Các ngành chức năng, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ như: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Pháp lệnh Dân số sửa đổi; Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh Nam Định đến năm 2030; sự gắn kết giữa dân số với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Trong tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể đối với công tác DS-KHHGĐ.

Bên cạnh đó, huyện đã rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở các xã, thị trấn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Với những biện pháp đồng bộ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ giảm sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở huyện có những chuyển biến tích cực. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được kiểm soát; cải thiện tình trạng sức khoẻ bà mẹ, trẻ em…

Cùng với việc phát triển kinh tế, huyện Trực Ninh, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào 4 nhóm: Người có uy tín trong cộng đồng, người cung cấp dịch vụ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số xã và cộng tác viên dân số ở thôn, xóm đã thực hiện tốt phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dân số - KHHGĐ.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ giảm sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở huyện những năm qua đã chuyển biến tích cực. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được kiểm soát. Tỷ suất sinh năm 2019 của huyện giảm 0,1%o so với năm 2018; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1% so với năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh 112 bé trai/100 bé gái. Nhiều xã duy trì tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 mức thấp nhiều năm như: Trực Hưng, Việt Hùng, Trực Chính, Trực Nội, thị trấn Cổ Lễ...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

Theo ông Vũ Tài Anh, Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình đã có những chuyển biến tích cực; một số mô hình về nâng cao chất lượng dân số đã được xây dựng và triển khai có hiệu quả. Tỉnh cũng đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số, giảm dần tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Hàng năm, tỉnh ta đều hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ.

Năm 2020, toàn tỉnh có 27.815 trẻ được sinh ra, giảm 161 trẻ so với năm 2019; tỷ suất sinh giảm 0,13%o so với năm 2019 (đạt chỉ tiêu kế hoạch); trong đó, 5.479 trẻ là con thứ 3 trở lên, giảm 284 trẻ so với năm 2019; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,9%). Tỷ số giới tính khi sinh là 114 bé trai/100 bé gái (đạt chỉ tiêu kế hoạch). Toàn tỉnh có 55.374 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ mới chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 96,59% kế hoạch giao.

6 tháng đầu năm 2021, Nam Định đã đạt chỉ tiêu về giảm sinh. Toàn tỉnh có 10.844 trẻ được sinh ra, giảm 146 trẻ so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, 2.530 trẻ là con thứ 3 trở lên, tăng 142 trẻ so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 1,6%). Tỷ số giới tính khi sinh là 115,5 bé trai/100 bé gái. Ước tính 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có thêm 33.836 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 61% kế hoạch năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số của tỉnh còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: mức sinh chưa ổn định, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao; quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng "già hoá dân số"…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực dân số, tỉnh xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh uỷ và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện thành công Kế hoạch số 17/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

TP HCM đối mặt nguy cơ thiếu nguồn nhân lực vì mức sinh giảmTP HCM đối mặt nguy cơ thiếu nguồn nhân lực vì mức sinh giảm

GiadinhNet - Mức sinh ở TP HCM rất thấp dẫn đến sự suy giảm về nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ.


H.My –M.Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau khi mắc COVID-19, những người trên 50 tuổi có thể đối mặt với các vấn đề về vận động

Sau khi mắc COVID-19, những người trên 50 tuổi có thể đối mặt với các vấn đề về vận động

Dân số - 21 giờ trước

Nghiên cứu mới cho thấy rằng mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ cũng gây ảnh hưởng lâu dài đến vận động và hoạt động ở người lớn tuổi.

Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của chứng nôn nghén khi mang thai

Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của chứng nôn nghén khi mang thai

Dân số - 1 ngày trước

Ốm nghén là nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng buồn nôn và nôn vào bất kể thời điểm nào trong ngày khi mang thai. Trong một số trường hợp, thai phụ phải đối mặt với hội chứng ốm nghén nặng, điều này có ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe thai phụ?

Cách chữa ngứa da mùa đông ở người cao tuổi

Cách chữa ngứa da mùa đông ở người cao tuổi

Dân số - 2 ngày trước

Theo Đông y, chứng ngứa da ở người cao tuổi phần nhiều do huyết hư, da dẻ khô táo nên mùa đông hay phát ngứa.

Thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục sau khi hết kinh nguyệt, nếu sớm hơn chị em có thể lãnh 4 hậu quả, nam giới cũng bị ảnh hưởng

Thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục sau khi hết kinh nguyệt, nếu sớm hơn chị em có thể lãnh 4 hậu quả, nam giới cũng bị ảnh hưởng

Dân số - 3 ngày trước

Theo các chuyên gia, quan hệ trong thời điểm kinh nguyệt có thể gây ra một số nguy cơ có hại cho sức khỏe. Vậy sạch kinh bao lâu thì quan hệ được?

Các triệu chứng nhiễm Omicron và ảnh hưởng của biến thể này đến quá trình mang thai

Các triệu chứng nhiễm Omicron và ảnh hưởng của biến thể này đến quá trình mang thai

Dân số - 4 ngày trước

Trong bối cảnh sự xuất hiện của biến thể Omicron, các nhà nghiên cứu đều cho rằng, tiêm chủng có tác dụng bảo vệ thai phụ và thai nhi chống lại COVID-19.

Tại sao người Nhật lại sống trường thọ bậc nhất thế giới: Có 2 món người Nhật ít ăn để sống thọ hơn, người Việt lại tiêu thụ nhiều

Tại sao người Nhật lại sống trường thọ bậc nhất thế giới: Có 2 món người Nhật ít ăn để sống thọ hơn, người Việt lại tiêu thụ nhiều

Dân số - 5 ngày trước

Có thể thấy bí quyết sống thọ của Nhật bắt nguồn từ việc "ăn ít hơn 2 loại thực phẩm", đáng tiếc đây đều là món mà chúng ta thường rất yêu thích.

Quai bị ở nam giới có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản?

Quai bị ở nam giới có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản?

Dân số - 6 ngày trước

Quai bị rất dễ lây lan trong cộng đồng, nhất là đối với trẻ em đặc biệt là trẻ trai. Biến chứng viêm tinh hoàn có thể dẫn tới teo tinh hoàn và vô sinh là điển hình khi mắc quai bị ở nam giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương cần chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thứ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương cần chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Dân số - 1 tuần trước

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức sáng 13/1, tại Bộ Y tế.

Vaccine phòng COVID-19 có ảnh hưởng tới kinh nguyệt của phụ nữ như thế nào?

Vaccine phòng COVID-19 có ảnh hưởng tới kinh nguyệt của phụ nữ như thế nào?

Dân số - 1 tuần trước

Theo kết quả một nghiên cứu mới đây đăng trên Tạp chí Obstetrics & Gynecology, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể kéo dài tạm thời thời gian giữa các kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Một số rối loạn tâm thần hậu COVID hay gặp

Một số rối loạn tâm thần hậu COVID hay gặp

Dân số - 1 tuần trước

SKĐS- Đại dịch COVID -19 chưa kết thúc, nhưng đã để lại vô số người bị rối loạn tâm thần. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số rối loạn tâm thần hay gặp trong đại dịch.

Top