Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thẩm định sách giáo khoa

Thẩm định sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 - 2022

Thẩm định sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 - 2022

Xã hội

GiadinhNet - Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 2 đang tiến hành thẩm định 33 bản mẫu của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2.

Top