Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy chuẩn 01 việt nam của bộ y tế

Thủy ngân vượt 10 - 30 lần ngưỡng cho phép nguy hiểm như thế nào đến sức khoẻ?

Thủy ngân vượt 10 - 30 lần ngưỡng cho phép nguy hiểm như thế nào đến sức khoẻ?

Xã hội

Giadinhnet – Theo chuyên gia, nếu mức thủy ngân vượt ngưỡng từ 10 – 30 lần mà không được xử lý kịp thời và sạch sẽ có nguy cơ gây độc trường diễn đến sức khoẻ con người.

Top