Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ kiện iPhone 12

iPhone 12 đội giá thế nào nếu mua đủ phụ kiện

iPhone 12 đội giá thế nào nếu mua đủ phụ kiện

Thị trường

Người mua iPhone 12 có thể phải chi thêm từ 1 đến 7 triệu đồng cho các phụ kiện cơ bản, quan trọng nhất là củ sạc.

Top