Ngày 25 Tháng 8, 2015 | 04:46 AM

Kê biên tài sản không thông báo cho người phải thi hành án có trái luật?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bản án của tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên buộc tôi phải giao lại cho ông Phạm Ngọc Hùng (Việt kiều Canada) 10ha đất mà từ năm 1987 đến nay gia đình tôi đang quản lý sử dụng, sổ đỏ mang tên hộ gia đình ông Phạm Ngọc Chương.

Mới đây, khi cưỡng chế kê biên khối đất nhà này, cơ quan thi hành án không thông báo cho tôi và sau khi kê biên thì giao cho ông Phạm Ngọc Hùng quản lý. Xin hỏi, việc làm đó có đúng quy định của Luật Thi hành án hay không?

Phạm Ngọc Chương

(Dĩ An, Bình Dương)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 39 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014: “Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó”.

Trong trường hợp này, ông là người phải thi hành án trong việc cưỡng chế kê biên và giao quản lý tài sản là khu đất 10ha. Trong khi đó, các quyết định, thông báo của cơ quan thi hành án lại không được gửi tới ông mặc dù ông là đương sự trong giai đoạn thi hành án là không phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể là điều luật viện dẫn nêu trên.

Pháp luật cũng quy định về trình tự thủ tục kê biên như sau:

“1. Trước khi kê biên tài sản là bất động sản ít nhất là 3 ngày làm việc, chấp hành viên thông báo cho đương sự về thời gian, địa điểm, tài sản kê biên, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

2. Việc kê biên tài sản phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm kê biên; họ và tên chấp hành viên và đương sự; diễn biến của việc kê biên; mô tả tình trạng từng tài sản, yêu cầu của đương sự và ý kiến của người làm chứng.

3. Biên bản kê biên có chữ ký của đương sự, người làm chứng, đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố nơi tổ chức cưỡng chế, Chấp hành viên và người lập biên bản”.

Như vậy, việc không thông báo cho đương sự được biết, khiến đương sự không có mặt trong việc cưỡng chế kê biên tài sản và cũng không có chữ ký xác nhận của đương sự trong biên bản kê biên tài sản là không phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu có đầy đủ căn cứ cho rằng hành vi của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên là “trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình” thì ông hoàn toàn có thể thực hiện quyền khiếu nại và yêu cầu giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 140 Luật Thi hành án dân sự.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng

(Công ty Luật INTERCODE)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC