Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọn đuốc

Một thanh niên bốc cháy như đuốc sống

Một thanh niên bốc cháy như đuốc sống

Xã hội

Va quẹt với một xe khác, xe máy ngã ra đường, cồn chảy lênh láng và bất ngờ bốc cháy. Thanh niên điều khiển xe máy bốc cháy như ngọn đuốc, lao vào nhà hàng gần đó cầu cứu.

Top