Ngày 20 Tháng 11, 2013 | 04:13 PM

Ấn Ðộ: Ðất nước đông dân nhất hành tinh trong tương lai?

Ấn Ðộ: Ðất nước đông dân nhất hành tinh trong tương lai?
  MỚI NHẤT

Từ nay đến năm 2030, dân số Ấn Độ sẽ vượt dân số Trung Quốc và trở thành một trong những quốc gia có dân số trẻ nhất hành tinh. Hiện nay, một nửa dân số Ấn Độ dưới 25 tuổi, lượng người trong độ tuổi lao động sẽ tăng 30% từ nay đến năm 2020.

Theo dự đoán của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trong vòng 10 năm tới, một trong 4 lao động trẻ trên hành tinh là người Ấn Độ.

Ấn Ðộ: Ðất nước đông dân nhất hành tinh trong tương lai? 1 

Trái với các dự đoán, sự gia tăng dân số tại Ấn Độ không gây ra đói nghèo, các thảm họa về kinh tế hay xã hội. Ngược lại, sự năng động dân số tại Ấn Độ nếu biết tận dụng sẽ tạo ra một lợi thế tuyệt vời cho đất nước. Bởi vì khi lượng người trong độ tuổi lao động tăng thì làm giảm gánh nặng chi tiêu của Nhà nước cho trẻ em và người già.

Ấn Ðộ: Ðất nước đông dân nhất hành tinh trong tương lai? 2   

Thế nhưng, Ấn Độ có tận dụng được lợi thế này không? Để dân số trẻ Ấn Độ tham gia xây dựng đất nước thịnh vượng thì họ phải được học hành. Ý thức được tính cấp thiết của việc đào tạo,Chính phủ đã triển khai việc đào tạo 500 triệu lao động vào năm 2008. Theo đó,Chính phủ phải tạo ra hàng triệu việc làm để đáp ứng lượng lao động này.

Ấn Ðộ: Ðất nước đông dân nhất hành tinh trong tương lai? 3
 
 Theo Sức khỏe & Đời sống

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC