Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C
"Đàn bà có chồng, cần gì phải 'giữ'!"

"Đàn bà có chồng, cần gì phải 'giữ'!"

Gia đình

Thấy Liên phản kháng mạnh mẽ, Tùng buông lời giễu cợt: “Đàn bà một đời chồng như cô còn gì mà giữ, đừng giả bộ làm như thánh thiện lắm!”.

Top