Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lai Châu: Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gặp khó khăn vì thiếu kinh phí

Thứ sáu, 4:06 PM 18/12/2020 | Dân số

GiadinhNet - Sau thời gian triển khai thực hiện các đề án, chương trình về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Song thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó có việc ngân sách Trung ương cấp cho tỉnh chưa đảm bảo nhu cầu kinh phí theo kế hoạch được phê duyệt.

Giảm tỷ lệ nghèo thấp vì tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã có Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" giai đoạn 2015-2020. Theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố, từ năm 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 2.845 cặp tảo hôn, chiếm tỷ lệ 17% (tảo hôn vợ hoặc chồng 1.663 cặp, tỷ lệ chiếm 58%; tảo hôn cả vợ và chồng 1.182 cặp, tỷ lệ chiếm 42%). Số lượng các trường hợp kết hôn cận huyết thống giai đoạn này là 21 cặp.

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chủ yếu xảy ra ở các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như dân tộc Mông, Dao, Thái, Mảng... và phổ biến ở độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Hậu quả của các trường hợp tảo hôn và kết hôn cận huyết gây ra là tỷ lệ trẻ em sinh ra bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân vẫn còn 21%, thể thấp còi 30%. Việc này khiến các mục tiêu, kế hoạch giáo dục của địa phương bị ảnh hưởng, khả năng đóng góp kinh tế của các thành viên tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thấp, dẫn đến việc giảm tỷ lệ nghèo thấp (hiện tỷ lệ hộ nghèo trong dân tộc thiểu số của tỉnh Lai Châu là 25,13%).

Lai Châu: Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gặp khó khăn vì thiếu kinh phí - Ảnh 1.

Tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết với đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu


Theo ông Hoàng Bình Nhưỡng – Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống làm suy giảm chất lượng dân số, suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

"Nguyên nhân chính của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là do phong tục, tập quán lạc hậu của một số dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ. Ngoài ra, ý thức pháp luật và tiếp cận phương tiện truyền thông của người dân còn nhiều hạn chế; tình trạng học sinh bỏ học đã tác động một phần làm gia tăng tình trạng tảo hôn.

Đặc biệt, đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì kết hôn sớm do nhu cầu về lao động là rất lớn. Những phản ứng từ phía cộng đồng còn rất yếu, hầu hết đều coi đây là việc riêng của từng gia đình, thậm chí có nơi không những không phản đối mà còn đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, sự du nhập của văn hóa ngoại lai, lối sống thử, thiếu kinh nghiệm giới tính… đã ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, nên xảy ra những trường hợp mang thai ngoài ý muốn phải nghỉ học, dẫn đến tảo hôn", ông Nhưỡng phân tích thêm.

Lai Châu: Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gặp khó khăn vì thiếu kinh phí - Ảnh 2.

Kết quả bước đầu đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của người dân đối với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu


Theo ông Hoàng Bình Nhưỡng, sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020" trên địa bàn tỉnh Lai Châu, kết quả bước đầu đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của người dân đối với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; các bậc phụ huynh, học sinh được cung cấp thông tin về tác hại của tảo hôn và hôn cận huyết thống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhằm ngăn ngừa tình trạng này góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vẫn gặp khó khăn vì thiếu kinh phí

Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Lai Châu giao Ban Dân tộc là Cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện triển khai thực hiện.

Trong 5 năm, UBND tỉnh Lai Châu đã có nhiều văn bản như Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020"; Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020"; Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 về việc phê duyệt mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2018;...

Ngoài ra, tỉnh Lai Châu cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo mô hình Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại một số xã; hướng dẫn các huyện ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020" trên địa bàn tỉnh Lai Châu; ban hành các văn bản thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020" nhân rộng 15 xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu (trong đó tiếp tục duy trì 4 mô hình điểm/4 xã giai đoạn 2016-2018; 11 xã thực hiện nhân rộng trong năm 2019).

Lai Châu: Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gặp khó khăn vì thiếu kinh phí - Ảnh 3.

Các cán bộ tuyên truyền Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020" ở Lai Châu. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu


Ông Nhưỡng cho rằng việc triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025" trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Việc triển khai thực hiện Đề án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện và được nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng.

Tuy nhiên, vì địa bàn tuyên truyền rộng, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, giữa các dân tộc, nhận thức của một số bộ phận người dân còn hạn chế, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại; tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số cao; người dân sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại khó khăn nên đã ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ngoài ra, ngân sách Trung ương cấp cho tỉnh cũng chưa đảm bảo nhu cầu kinh phí theo kế hoạch được phê duyệt. Theo Báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tổng nhu cầu kinh phí theo kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2020 của địa phương này là 6.092 triệu đồng, tuy nhiên, đến nay mới bố trí 1.460 triệu đồng (đạt 23,97%). Việc kinh phí hạn hẹp, gián đoạn qua các năm phần nào ảnh hưởng tới việc triển khai công tác tuyên truyền cũng như thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quỳnh Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục sau khi hết kinh nguyệt, nếu sớm hơn chị em có thể lãnh 4 hậu quả, nam giới cũng bị ảnh hưởng

Thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục sau khi hết kinh nguyệt, nếu sớm hơn chị em có thể lãnh 4 hậu quả, nam giới cũng bị ảnh hưởng

Dân số - 20 giờ trước

Theo các chuyên gia, quan hệ trong thời điểm kinh nguyệt có thể gây ra một số nguy cơ có hại cho sức khỏe. Vậy sạch kinh bao lâu thì quan hệ được?

Các triệu chứng nhiễm Omicron và ảnh hưởng của biến thể này đến quá trình mang thai

Các triệu chứng nhiễm Omicron và ảnh hưởng của biến thể này đến quá trình mang thai

Dân số - 1 ngày trước

Trong bối cảnh sự xuất hiện của biến thể Omicron, các nhà nghiên cứu đều cho rằng, tiêm chủng có tác dụng bảo vệ thai phụ và thai nhi chống lại COVID-19.

Tại sao người Nhật lại sống trường thọ bậc nhất thế giới: Có 2 món người Nhật ít ăn để sống thọ hơn, người Việt lại tiêu thụ nhiều

Tại sao người Nhật lại sống trường thọ bậc nhất thế giới: Có 2 món người Nhật ít ăn để sống thọ hơn, người Việt lại tiêu thụ nhiều

Dân số - 2 ngày trước

Có thể thấy bí quyết sống thọ của Nhật bắt nguồn từ việc "ăn ít hơn 2 loại thực phẩm", đáng tiếc đây đều là món mà chúng ta thường rất yêu thích.

Quai bị ở nam giới có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản?

Quai bị ở nam giới có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản?

Dân số - 3 ngày trước

Quai bị rất dễ lây lan trong cộng đồng, nhất là đối với trẻ em đặc biệt là trẻ trai. Biến chứng viêm tinh hoàn có thể dẫn tới teo tinh hoàn và vô sinh là điển hình khi mắc quai bị ở nam giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương cần chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thứ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương cần chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Dân số - 4 ngày trước

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức sáng 13/1, tại Bộ Y tế.

Vaccine phòng COVID-19 có ảnh hưởng tới kinh nguyệt của phụ nữ như thế nào?

Vaccine phòng COVID-19 có ảnh hưởng tới kinh nguyệt của phụ nữ như thế nào?

Dân số - 4 ngày trước

Theo kết quả một nghiên cứu mới đây đăng trên Tạp chí Obstetrics & Gynecology, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể kéo dài tạm thời thời gian giữa các kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Một số rối loạn tâm thần hậu COVID hay gặp

Một số rối loạn tâm thần hậu COVID hay gặp

Dân số - 6 ngày trước

SKĐS- Đại dịch COVID -19 chưa kết thúc, nhưng đã để lại vô số người bị rối loạn tâm thần. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số rối loạn tâm thần hay gặp trong đại dịch.

Thủ dâm: Từ sự kỳ thị tới những thông điệp sai lầm về đạo đức và y khoa

Thủ dâm: Từ sự kỳ thị tới những thông điệp sai lầm về đạo đức và y khoa

Dân số - 1 tuần trước

Trong xã hội ngày nay, câu chuyện về thủ dâm thường được đem ra giễu cợt, hoặc với nhiều người thì đó là một câu chuyện vô cùng nhạy cảm, dùng để răn dạy con trẻ đừng sa đọa vào hành vi này. Điều này bắt nguồn từ quá khứ sai lầm.

8 loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa và nguy cơ bệnh tật

8 loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa và nguy cơ bệnh tật

Dân số - 1 tuần trước

Chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể giúp trung hòa các gốc tự do, giúp ngăn ngừa lão hóa và hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hôn nhân cận huyết từ vụ Tịnh thất Bồng Lai

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hôn nhân cận huyết từ vụ Tịnh thất Bồng Lai

Dân số - 1 tuần trước

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hôn nhân cận huyết từ vụ Tịnh thất Bồng Lai

Top