Ngày 11 Tháng 12, 2013 | 03:06 PM

Tiếp thị xã hội các PTTT tại Thái Nguyên: Xây dựng mạng lưới tích cực, toàn diện

Tiếp thị xã hội các PTTT tại Thái Nguyên: Xây dựng mạng lưới tích cực, toàn diện
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tổng cục DS - KHHGĐ và Ban quản lý Mô hình tiếp thị xã hội (TTXH) các phương tiện tránh thai (PTTT), Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hoạt động TTXH các PTTT nhãn hiệu Night Happy trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, số lượng PTTT đã tiếp thị còn thấp (đạt 45,7% kế hoạch). Người sử dụng PTTT trước đây được cấp miễn phí nay sử dụng PTTT thông qua TTXH nên tâm lý chưa quen với hình thức bỏ tiền ra mua PTTT, đây cũng là yếu tố khó khăn đối với việc tuyên truyền vận động của cộng tác viên.

Một nguyên nhân nữa là việc chỉ đạo triển khai hoạt động TTXH các PTTT của một số trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn hạn chế. Cán bộ làm công tác TTXH ở huyện chưa có nhiều kinh nghiệm, hạn chế về kỹ năng trong hoạt động TTXH. Các đơn vị có số lượng hàng bán được nhiều là huyện Phổ Yên, Phú Bình, Đại Từ và Định Hóa.

Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, Ban quản lý TTXH các PTTT của Chi cục phân bổ kinh phí truyền thông quảng cáo và chỉ đạo Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tư vấn trực tiếp theo nhóm; làm pano quảng cáo ở 4 địa phương và tổ chức truyền thông, quảng cáo sản phẩm TTXH PTTT nhãn hiệu Night Happy trên Đài PT-TH tỉnh; Tuyên truyền 150 lượt trên đài truyền thanh của 50 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố. Ban quản lý cũng tổ chức được 22 buổi tư vấn trực tiếp theo nhóm tại các xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố cho 1.100 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Hơn 1 năm triển khai, Chi cục DS-KHHGĐ Thái Nguyên đã TTXH được 92.052 chiếc bao cao su và 17.901 vỉ viên uống tránh thai liều thấp kết hợp nhãn hiệu Night Happy. Theo lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, để triển khai tốt hoạt động TTXH trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục kiện toàn Ban quản lý TTXH các PTTT các cấp; Hướng dẫn Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện công tác TTXH các PTTT nhãn hiệu Night Happy.

Theo đó, Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Y tế và Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các xã, phường, thị trấn xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số để tham gia tích cực và toàn diện vào việc TTXH các PTTT nhãn hiệu NightHappy. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở phải coi công tác TTXH là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan, cán bộ và cộng tác viên dân số. 
 
Hà Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC