Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách sạn quốc tế

Giảng viên 9x từ chối làm việc tại khách sạn quốc tế với mức lương hấp dẫn để dạy học

Giảng viên 9x từ chối làm việc tại khách sạn quốc tế với mức lương hấp dẫn để dạy học

Xã hội

Là một trong những giảng viên trẻ của trường Đại học Phenikaa (Phenikaa Uni), thầy Trần Bá Duy - Khoa Du lịch luôn được sinh viên quý mến gọi bằng cái tên thân mật “Anh giáo”.

Top