Thông tin mới nhất về: Hồi giáo Iran

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (2)

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (2)

20/08/2013 14:51

GiadinhNet - Một trong những nguyên nhân tiên quyết tạo nên thành công của chương trình KHHGĐ của Iran là việc ban hành Luật Dân số và KHHGĐ vào ngày 23 tháng 5 năm 1993.

Tags: Luật, Hồi giáo Iran, giáo dục, chỉ đạo, bảo hiểm xã hội, thành công, tiên quyết, nguyên nhân, phê chuẩn

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (1)

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (1)

19/08/2013 12:38

GiadinhNet - Trước năm 1979, Iran đã có kế hoạch cải cách những luật liên quan đến vấn đề li dị và kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế. Nhưng, kế hoạch này bất thành.

Tags: Hồi giáo Iran, Lãnh tụ, Tổng thống, kế hoạch, sử dụng, Kế hoạch hóa gia đình, Kinh tế, phụ nữ, kiểm soát