Thông tin mới nhất về: học phí trường quốc tế ở Hà Nội

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Học phí, phương thức tuyển sinh lớp 10 trường quốc tế ở Hà Nội

Học phí, phương thức tuyển sinh lớp 10 trường quốc tế ở Hà Nội

25/04/2018 08:16

Học phí lớp 10 vào trường Liên Hợp Quốc là hơn 600 triệu, trường Quốc tế Anh Hà Nội và Quốc tế Hà Nội hơn 550 triệu đồng.

Tags: học phí trường quốc tế, học phí trường quốc tế ở Hà Nội

Học phí lớp 1 của trường quốc tế ở Hà Nội

Học phí lớp 1 của trường quốc tế ở Hà Nội

19/04/2018 14:18

Học phí với học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 của trường Wellspring gần 124 triệu đồng, trường Quốc tế Hà Nội hơn 463 triệu.

Tags: trường quốc tế Hà Nội, học phí trường quốc tế ở Hà Nội