Ngày 7 Tháng 4, 2021 | 04:30 PM

Vi phạm tuyển sinh sẽ không được tự chủ xác định chỉ tiêu trong 5 năm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cơ sở đào tạo vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh có thể sẽ không được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm.

Ngày 7/4, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Theo đó, thông tư sẽ áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học; viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Theo dự thảo, mục đích của Thông tư là tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo căn cứ vào các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị trường lao động, được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình trong việc xác định, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.

Thực hiện công khai, minh bạch các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của cơ sở đào tạo để các cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, kiểm tra, xã hội giám sát và người học lựa chọn cơ sở đào tạo dự tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên và chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ xác định theo từng ngành đào tạo; chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học các ngành khác xác định theo từng lĩnh vực đào tạo. Cơ sở đào tạo chủ động phân chia chỉ tiêu bảo đảm phù hợp với năng lực thực tế của ngành, nhóm ngành và không vượt quá chỉ tiêu đã được xác định theo lĩnh vực đào tạo.

Vi phạm tuyển sinh sẽ không được tự chủ xác định chỉ tiêu trong 5 năm - Ảnh 1.

Dự kiến sẽ có nhiều quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng.

Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ các ngành đào tạo được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên bao gồm một số ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực du lịch, công nghệ thông được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học.

Dự thảo cũng quy định, chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo không được tăng so với chỉ tiêu tuyển sinh ở năm trước liền kề của cơ sở đào tạo ở một trong các trường hợp: cơ sở đào tạo đủ điều kiện về thời gian để thực hiện kiểm định cơ sở đào nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành;

Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong vòng 01 năm tính từ khi đang công nhận tốt nghiệp theo trình độ đào tạo ở năm trước liền kề của cơ sở đào tạo đạt dưới 90%; tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo trình độ đào tạo ở năm trước liền kề của cơ sở đào tạo đạt dưới 80%.

Trường hợp cơ sở đào tạo vi phạm quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quang Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC