Ngày 25 Tháng 5, 2019 | 07:15 AM

Những tính từ đồng nghĩa với 'old'

  MỚI NHẤT

Để chỉ người có tuổi, bạn có thể dùng từ "aged", "elderly", "ancient". Đồ cổ được mô tả bằng tính từ "antique" hay "vintage".

Những tính từ đồng nghĩa với old


Theo VnExpress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC