Ngày 29 Tháng 3, 2020 | 02:46 PM

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021

  MỚI NHẤT

Các nhà xuất bản đã chính thức công bố giá 5 bộ sách giáo khoa (SGK) sẽ được áp dụng trong năm học tới. Giá thành cao hơn nhiều so với bộ SGK hiện hành.

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, các trường học sẽ tự chọn bộ SGK riêng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Mới đây, các nhà xuất bản đã chính thức công bố giá tiền của các bộ sách.

Bộ SGK lớp 1 trong chương trình mới bao gồm 9 hoặc 10 cuốn sử dụng cho 8 môn học bắt buộc là Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất. Giá dao động các bộ sách từ 179.000-199.000 đồng.

Trong khi đó, bộ SGK lớp 1 năm học 2019-2020 theo chương trình hiện nay có giá là 54.000 đồng, gồm 6 cuốn Tiếng Việt (2 tập), Toán, Tự nhiên và xã hội, Tập viết (2 tập).

Như vậy, bộ SGK mới nhiều hơn từ 3 đến 4 cuốn và giá thành cũng cao hơn nhiều so với bộ SGK hiện hành.

Chi tiết hình ảnh và giá sách trong chương trình lớp 1 mới như sau:

Bộ sách Cánh Diều 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM, Công ty Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã công bố giá bộ SGK lớp 1 Cánh Diều được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021.

Bộ sách gồm 9 cuốn Tiếng Việt (2 tập), Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 1.

Bộ sách Cánh diều.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 2.

Trước đó, Bộ Tài chính đã chấp thuận giá bộ sách là 215.000 đồng. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tài chính của mỗi gia đình và toàn xã hội nên nhà xuất bản đã đề xuất với Bộ Tài chính cho phép điều chỉnh giảm giá bộ sách xuống còn 199.000 đồng. Giá trên đã bao gồm SGK điện tử, nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong giáo dục.

4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Qua nhiều vòng thẩm định kỹ lưỡng, 4 bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được thông qua. Theo đó, giá các bộ SGK mới cụ thể như sau:

1. Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 3.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 4.

2. Bộ SGK Chân trời sáng tạo, gồm 9 cuốn, giá 186.000 đồng

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 5.

Bộ SGK Chân trời sáng tạo.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 6.

3. Bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực, gồm 10 cuốn, giá 194.000 đồng

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 7.

Bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 8.

4. Bộ SGK Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, gồm 9 cuốn, giá 189.000 đồng.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 9.

Bộ SGK Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Chi tiết giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021 - Ảnh 10.

Theo Trí thức trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC