Ngày 8 Tháng 11, 2017 | 09:06 PM

Bộ GD&ĐT “đốc thúc” thanh tra dạy thêm, tiền trường

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Theo nhận định của Bộ GD&ĐT, một số nơi công tác thanh tra chưa quyết liệt, tình hình thu chi đầu năm học, dạy thêm học thêm vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.


Bộ GD&ĐT tiếp tục đốc thúc các địa phương thanh tra dạy thêm học thêm, tiền trường.

Bộ GD&ĐT tiếp tục "đốc thúc" các địa phương thanh tra dạy thêm học thêm, tiền trường.

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Chánh Thanh tra các Sở GD&ĐT trên phạm vi cả nước nhằm tiếp tục triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học.

Công văn của Bộ nêu rõ, thực hiện Công văn số 746/TTr-NV2 ngày 29/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác thanh tra năm học 2017 - 2018; vừa qua, Thanh tra các sở đã tích cực triển khai việc thanh tra, kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm (DTHT) và thu chi trên địa bàn. Theo báo cáo của các sở cho thấy: hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời.

Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ngãi…). Qua thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm (Thanh Hóa, Hà Giang, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng…). Qua đó, trật tự, kỷ cương trong việc DTHT và thu chi đầu năm học được cải thiện, dư luận đồng tình.

Tuy vậy, vẫn còn một số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Tình hình thu chi đầu năm học, DTHT vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Ngày 27/10/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và DTHT trong các cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, DTHT trái quy định, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học và DTHT trong Báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017 - 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017 - 2018.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cũng đã ký, ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước về kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung một số biện pháp quan trọng. Cụ thể, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu các địa phương phải xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết xử lý dứt điểm lạm thu trường học Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết xử lý dứt điểm lạm thu trường học

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.

Quang Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC