Ngày 20 Tháng 8, 2013 | 02:51 PM

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (2)

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (2)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Một trong những nguyên nhân tiên quyết tạo nên thành công của chương trình KHHGĐ của Iran là việc ban hành Luật Dân số và KHHGĐ vào ngày 23 tháng 5 năm 1993.

Nam giới vào cuộc

Một trong những điểm mạnh của chương trình KHHGĐ là sự tham gia của nam giới và Iran là nước duy nhất trên thế giới yêu cầu cả nam và nữ phải tham dự khóa học về sử dụng các biện pháp tranh thai hiện đại trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Một trong những nguyên nhân tiên quyết tạo nên thành công của chương trình KHHGĐ của Iran là việc ban hành Luật Dân số và KHHGĐ vào ngày 23/5/1993. Trong đó có 4 điều quan trọng nhất.
 
Điều 1: Tất cả những đặc quyền/ ưu đãi trong Luật tùy thuộc theo số con sinh ra và sẽ không có giá trị từ em bé thứ tư trở lên, sinh ra sau 1 năm ban hành Luật. Trẻ em sinh ra trước ngày ban hành Luật vẫn được hưởng các ưu đãi mà Luật đã dịnh.   

Ghi chú: Thủ tục tiến hành sinh được hưởng các ưu đãi theo quy định trong Luật lao động đã được phê chuẩn vào ngày 19/11/1990 bởi Hội đồng xác định sự thích hợp của hệ thống đối với đứa con sinh ra là thứ tư cũng như theo Luật an sinh xã hội đã được phê chuẩn năm 1965 như sau:

Thời gian nghỉ phép của công nhân nữ (Điều 75 Luật Lao động) đối với đứa con sinh ra lần thứ tư trở lên sinh ra sau 1 năm Luật được phê chuẩn sẽ được quyết định một cách độc lập và sẽ được bảo hiểm xã hội trả căn cứ vào bảng giá của tổ chức Bảo hiểm xã hội.      

Điều 2: Các Bộ Giáo dục; Văn hóa và Giáo bậc cao, Y tế và Giáo dục sức khỏe, Văn hóa và Chỉ đạo Hồi giáo được giao nhiệm vụ thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

A.   Bộ Văn hóa và Giáo dục bậc cao, Bộ Y tế và Giáo dục sức khỏe có trách nhiệm đưa chủ đề dân số và KHHGĐ vào trong tất cả các giáo trình đào tạo.

B.   Bộ Văn hóa Hồi giáo và Chỉ đạo có trách nhiệm chuẩn bị những lý lẽ nền tảng cho sự tham gia tích cực và hiệu quả của các nhà báo, những nhà làm phim và các nghệ sĩ liên quan cùng với Bộ để tăng nhận thức chung cho nhân dân về các vấn đề liên quan đến DS-KHHGĐ.

Điều 3: Đài truyền thanh và truyền hình của CH Hồi giáo Iran (IRIB) có nhiệm vụ sản xuất và phát trực tiếp hoặc gián tiếp các chương trình để làm tăng nhận thức chung của nhân dân về dân số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.        

Điều 4: Chi phí để thực hiện Điều 2 và 3 nói trên sẽ được nhà nước bố trí bằng cách giảm chi tiêu của Chính phủ thông qua việc thực hiện Điều 1 của Luật này.
 
PGS.TS. Trần Văn Chiến  

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC