Thông tin mới nhất về: đường lối chính sách

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Cần xây dựng những mô hình dân số

Cần xây dựng những mô hình dân số

16/05/2013 23:37

GiadinhNet- Quảng Bình cần tập trung xây dựng những mô hình trọng tâm, trọng điểm về công tác dân số để từ đó nhân rộng mô hình này trong công tác truyên truyền về đường lối chính sách về dân số đồng thời cần có chế tài xử lý nghiêm đối với những cán bộ Đảng viên vi phạm chính sách dân số…

Tags: , Quảng Bình, Lê Cảnh Nhạc, Tổng cục, Quảng Trạch, Gia đình, Xã hội, chỉ đạo, Dân số, đường lối chính sách