Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn kết, kế thừa, đổi mới, phát triển vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ bảy, 8:00 AM 17/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua (2015-2020), ngành Y tế Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở khắp các đơn vị, tạo động lực thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đoàn kết, kế thừa, đổi mới, phát triển vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân - Ảnh 1.

Lễ khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh từ xa Telehealth được Bộ Y tế tổ chức trang trọng vào ngày 25/9/2020. Ảnh: Chí Cường

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch

Trong giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, kinh tế - xã hội của Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô tiếp tục có những tăng trưởng qua từng năm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động không nhỏ tới sức khỏe toàn cầu. Đặc biệt gần đây, dịch COVID-19 (khởi phát từ cuối năm 2019) đang tác động, ảnh hưởng nặng nề tới nhiều khu vực trên thế giới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước nhưng trong giai đoạn 2015-2020 công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 2 Nghị quyết quan trọng đối với ngành Y tế. Đó là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành Y tế đã lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm (2015-2020). Các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục hằng năm, theo đợt và theo chuyên đề với những mục tiêu, kế hoạch và biện pháp rõ ràng, gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, của từng đơn vị.

Bộ Y tế duy trì được sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực tham gia tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến ngành Y tế.

Thi đua yêu nước bằng hành động cụ thể

Đoàn kết, kế thừa, đổi mới, phát triển vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân - Ảnh 2.

Một ca can thiệp phẫu thuật mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. ẢNH: PHƯƠNG TRÀ

Hằng năm, lãnh đạo Bộ phát động các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các điển hình tiên tiến và có những việc làm thiết thực để chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và những ngày lễ lớn của đất nước.Các nội dung thi đua yêu nước được phát động trong toàn ngành với các chủ đề phong phú, đa dạng, các nội dung cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành theo từng năm, từng giai đoạn:

Năm 2015, phong trào "Chung tay giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của nhân dân" đã giải quyết tình trạng quá tải và nằm ghép ở trên 80% số bệnh viện Trung ương, bệnh viện tuyến cuối của các thành phố lớn. Hoạt động hiệu quả của mô hình bệnh viện vệ tinh, giúp giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt từ 65-100% số ca chuyển tuyến ở những chuyên khoa thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện vệ tinh. Phong trào đã thúc đẩy việc hoàn thành và đưa vào sử dụng, bổ sung trên 4.500 giường bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tăng đáng kể số giường bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Năm 2016, phong trào "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" với các nội dung được triển khai đồng bộ, toàn diện như tiếp sức người bệnh, đường dây nóng; thành lập phòng công tác xã hội nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những người gặp khó khăn, bệnh tật hoặc những người kém may mắn; đặc biệt các bệnh viện tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh đã tiến hành ký cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ. Các cơ sở y tế đã có sự thay đổi đáng ghi nhận, được người dân và cộng đồng quan tâm và ủng hộ.

Năm 2017, phong trào "Y tế Việt Nam đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật cao của tuyến Trung ương xuống Y tế tuyến tỉnh, giúp người dân được tiếp cận với nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại tại địa phương mà không phải lên tuyến Trung ương khám, chữa bệnh. Việc triển khai giai đoạn II của Đề án giảm quá tải bệnh viện, mô hình bệnh viện vệ tinh đã được mở rộng ra 63 tỉnh/thành trên cả nước.

Năm 2018, Bộ Y tế phát động phong trào "Tăng cường Y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân". Đây là năm đầu tiên xây dựng mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường điểm hoạt động theo nguyên lý y học gia đình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện và liên tục, giúp sàng lọc bệnh tật, chuyển tuyến phù hợp, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên; tiến tới triển khai nhân rộng mô hình toàn quốc đến hơn 11.000 trạm y tế xã, phường. Y tế tuyến tỉnh đã có khả năng triển khai nhiều kỹ thuật cao của tuyến Trung ương, điển hình như Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã có khả năng nuôi sống trẻ sơ sinh nhẹ cân 600g.

Năm 2019, Bộ Y tế phát động "Chương trình Sức khỏe Việt Nam" đưa Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 21 vào cuộc sống. Nhằm nâng cao sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ người dân. Tại Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam với những mục tiêu vì sức khỏe cho mỗi người dân Việt Nam. Ngành Y tế đã huy động sự chung tay, góp sức của mỗi người dân và toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị và mọi tổ chức chính trị - xã hội, để từng bước đưa các mục tiêu của chương trình hiện thực hóa bền vững.

Cũng trong năm 2019, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1105/KH-BYT ngày 27/9/2019 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 với những nội dung cụ thể, thiết thực. Tập thể thi đua "xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch đẹp"; cá nhân thi đua "đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; thống nhất xây dựng hình ảnh, tác phong, cốt cách của công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xây dựng.

Năm 2020, với chủ đề "Y tế Việt Nam: 65 năm đổi mới, hội nhập và phát triển", ngành Y tế tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế và các chính sách về y tế như: Giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ khám, chữa bệnh nhân đạo, phong trào vệ sinh yêu nước, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, đổi mới cơ chế quản lý tài chính… Đảm bảo sự công bằng, hiệu quả trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong năm 2020, toàn ngành Y tế có hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh từ xa (Telehealth Vietnam) để mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sỹ từ tuyến xã đến tuyến Trung ương; được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới.

Năm 2020 cũng là một năm đặc biệt của ngành Y tế khi dịch COVID-19 ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ "phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế", Bộ Y tế đã kịp thời phát động phong trào thi đua "Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch COVID -19", thể hiện ý chí của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại dịch; bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân và ổn định của kinh tế-xã hội. Các tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia, nhiều hãng truyền thông, chuyên gia uy tín đánh giá Việt Nam có mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, được nhân dân ủng hộ; đồng thời đánh giá cao về khả năng phục hồi nhanh của nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay, mặc dù đã hơn 40 ngày Việt Nam không có thêm ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, toàn ngành Y tế vẫn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Gắn thi đua yêu nước với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đoàn kết, kế thừa, đổi mới, phát triển vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân - Ảnh 3.

Lấy mẫu huyết thanh của chuột đã tiêm dự tuyển vaccine COVID-19 để đánh giá khả năng sinh miễn dịch tại Công ty MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1. Ảnh: Minh Quyết

Cán bộ ngành Y tế luôn thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: " Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền". Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về y đức tiếp tục soi đường và chắp cánh cho đội ngũ cán bộ y tế nước ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách.

Tinh thần hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quán triệt sâu rộng trong toàn ngành, được cán bộ y tế hưởng ứng sôi nổi thể hiện bằng các phong trào "Rèn luyện nâng cao y đức, chất lượng khám chữa bệnh trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học"; phong trào vận động xây dựng các quỹ từ thiện nhân đạo như "Quỹ vòng tay nhân ái", "Quỹ phòng chống ung thư - Ngày mai tươi sáng", "Nồi cháo tình thương"; phong trào hiến máu nhân đạo với "Chương trình Hành trình Đỏ", "Lễ hội Xuân Hồng", "Giọt hồng tri ân"; các phong trào "Y tế hướng về biển đảo", "Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về các huyện nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn", "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân", "Cơ sở y tế giảm thiểu rác thải nhựa", "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam"... đều có sức lan tỏa trong cộng đồng và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia. Các cuộc thi "Y tế thôn bản giỏi - y tế cơ sở giỏi", "Đổi mới phong cách của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế hiểu rõ vai trò và hành động của mình trong việc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế cùng sự hưởng ứng tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, phong trào thi đua yêu nước Bộ Y tế giai đoạn 2020-2025 sẽ có bước phát triển mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Từ đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông về các hoạt động thi đua khen thưởng bằng các hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả... góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiều khen thưởng trong 5 năm qua

Những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế đạt được những năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VI, Bộ Y tế đã thẩm định hồ sơ, làm thủ tục trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:

- 09 danh hiệu Anh hùng Lao động;

- 328 Huân chương các loại;

- 120 Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân;

- 1.717 Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú;

- 10 Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân;

- 08 Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú;

- 47 Cờ thi đua của Chính phủ;

- 22 Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc;

- 535 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- 384 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế;

- 440 Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ;

- 19.947 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- 22.422 Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân";

- 33.549 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân số";

- Hàng ngàn danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cơ sở".

 Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội công bố 82 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Hà Nội công bố 82 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Y tế - 4 giờ trước

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách 82 điểm bán lẻ thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố.

Sáng 29/1: Bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc xuyên Tết; F0 tử vong vì tự điều trị tại nhà, không khai báo trạm y tế

Sáng 29/1: Bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc xuyên Tết; F0 tử vong vì tự điều trị tại nhà, không khai báo trạm y tế

Y tế - 5 giờ trước

Bắt đầu từ hôm nay 29/1 diễn ra Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa Xuân năm 2022; Có thể ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm COVID-19 và tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng dịp Tết; F0 ở TP HCM tử vong vì tự điều trị tại nhà, không khai báo trạm y tế...

Ngày 28/1: Có 14.929 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất, tiếp đến là Bắc Ninh

Ngày 28/1: Có 14.929 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất, tiếp đến là Bắc Ninh

Y tế - 19 giờ trước

Bản tin dịch COVID-19 ngày 28/1 của Bộ Y tế cho biết có 14.929 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 2.900 ca; tiếp đến là Bắc Ninh; trong ngày có hơn 4.600 ca khỏi bệnh, 141 trường hợp tử vong.

Cảnh báo ngộ độc rượu trong dịp Tết

Cảnh báo ngộ độc rượu trong dịp Tết

Y tế - 21 giờ trước

Thời điểm cuối năm nhất là dịp Tết, nhu cầu sử dụng rượu, bia gia tăng kéo theo đó là số người nhập viện do say rượu, bia gây tai nạn hay ngộ... cũng tăng cao hơn.

Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán

Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán

Y tế - 1 ngày trước

GiadinhNet - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, số lượng người dân đi làm ăn xa có nhu cầu về quê ăn Tết cùng với gia đình gia tăng. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp cùng nguy cơ từ biến chủng Omicron. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế dịch bùng phát trong dịp Tết, các địa phương trong tỉnh đã và đang ráo riết thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Từ ngày 29/1, bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc xuyên Tết

Từ ngày 29/1, bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc xuyên Tết

Y tế - 1 ngày trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin, từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022, sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm

Ngày 27/1: Cả nước có 15.727 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, hơn 2.900 F0

Ngày 27/1: Cả nước có 15.727 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, hơn 2.900 F0

Y tế - 1 ngày trước

Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.727 ca mắc COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với hơn 2.900 F0; trong ngày có hơn 21.000 trường hợp khỏi bệnh và 146 ca tử vong.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết

Y tế - 2 ngày trước

Người dân đang ở tại TP.HCM bất kể là thường trú hay tạm trú có nhu cầu tiêm vaccine có thể đến bất kỳ điểm tiêm nào trên địa bàn để được tiêm chủng mà không cần đăng ký danh sách trước.

Cứu sống bệnh nhân sốc phản vệ nghi do mì ăn liền

Cứu sống bệnh nhân sốc phản vệ nghi do mì ăn liền

Y tế - 2 ngày trước

GiadinhNet - Ngày 27/1, thông tin từ BV Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) được biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp sốc phản vệ sau khi ăn mì ăn liền.

Cháu mất Tết vì bà sơ cứu tai nạn bỏng bằng cách 'bá đạo'

Cháu mất Tết vì bà sơ cứu tai nạn bỏng bằng cách 'bá đạo'

Y tế - 2 ngày trước

Nghịch bật lửa, bé trai 11 tuổi bị lửa bén gây cháy phần tóc và bỏng toàn bộ vùng mặt, vùng mắt.

Top