Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều khoản

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc của Indonesia

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc của Indonesia

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Luật dân số của Indonesia có hiệu lực từ ngày 16/4/1992 tập trung vào việc khống chế số lượng dân số, nâng cao chất lượng dân số và phát triển gia đình hạnh phúc.

Top