Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đậu trắng

Mẹo chế biến các loại đậu

Mẹo chế biến các loại đậu

Ăn

Để chế biến đậu khô (trừ đậu lăng và đậu trắng) thường phải ngâm. Có vài cách ngâm đậu như sau:

Top