Thông tin mới nhất về: dao bấm

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Trả giá vì một phút làm "anh hùng rơm"

Trả giá vì một phút làm "anh hùng rơm"

01/06/2013 13:49

Chỉ vì máu "anh hùng rơm", một người phải lìa đời, một người đánh mất tuổi trẻ trong nhà tù.

Tags: , Tiền Giang, Tân Phước, Nguyễn Hoàng Minh, tử vong, Trần Xuân Tâm, đâm, người đánh, dao bấm, đánh mất