Ngày 23 Tháng 12, 2020 | 11:00 AM

Tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương, nhiều hoạt động tích cực đã được triển khai nhằm đưa Nghị quyết 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới đi vào thực tiễn cuộc sống.

Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết đã nêu tổng thể 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện 6 mục tiêu toàn diện, bao trùm các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số với 23 chỉ tiêu cụ thể.

Các chuyên gia nhận định, Nghị quyết 21-NQ/TW là bước ngoặt của chính sách dân số hay nói cách khác là một cuộc cách mạng về chính sách dân số ở Việt Nam. Nghị quyết 21-NQ/TW đã tổng kết những thành công, đồng thời cũng nhìn nhận rõ những hạn chế của công tác dân số và chỉ rõ những vấn đề dân số, những tác động của nó đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trên cơ sở bài học kinh nghiệm, Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra quan điểm, mục tiêu, giải pháp mới cho chính sách dân số của nước ta trong tình hình mới.

Tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống - Ảnh 1.

Tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống. Ảnh: Chí Cường


TS Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết: Trong suốt 3 năm kể từ khi Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành, ngành Dân số đã triển khai đồng bộ các hoạt động phù hợp với yêu cầu chuyển trọng tâm công tác dân số sang Dân số và Phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW.

Cụ thể, về thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết 21-NQ/TW, ngành Dân số đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch, đề án theo nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 137/NQ-CP. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hướng tới mục tiêu Dân số và Phát triển.

Bên cạnh đó, ngành Dân số đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động truyền thông, đổi mới về hình thức và nội dung phù hợp với việc chuyển trọng tâm chính sách dân số trong tình hình mới; phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết 21-NQ/TW, chiến lược, các chương trình, kế hoạch như Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030, Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030, Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030... để cán bộ, nhân dân hiểu rõ những nội dung chính sách dân số mới.

Ngoài công tác truyền thông, ngành Dân số chú trọng mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Nhờ đó, hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe, KHHGĐ, sức khỏe sinh sản cho người dân nói chung có những bước chuyển biến đáng kể. 

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, thời gian qua, ngành Dân số đã triển khai đồng bộ các hoạt động trên các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số. Cụ thể: Chương trình KHHGĐ tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; cung cấp đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ an toàn, hiệu quả, gần dân và với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Để giải quyết tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, ngành Dân số xây dựng hệ thống thông điệp truyền thông, nội dung tuyên truyền vận động riêng cho từng vùng mức sinh khác nhau thay cho một nội dung tuyên truyền chung cho cả nước; điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phù hợp với từng vùng mức sinh.

Về cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tầm soát bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; lập danh sách theo dõi, quản lý đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ để tư vấn, động viên trực tiếp tại các hộ gia đình nhằm hạn chế tỷ lệ trẻ em sinh ra bị mắc các dị tật bẩm sinh.

Liên quan đến công tác nghiên cứu, thời gian qua, ngành Dân số đã đẩy mạnh nghiên cứu về Dân số và Phát triển, tăng cường hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó hình thành và phát triển mạng lưới nghiên cứu về Dân số và Phát triển; tiếp tục duy trì hệ thống thông tin số liệu chuyên ngành dân số, cung cấp thông tin số liệu dân số một cách đầy đủ, tin cậy để phục vụ quản lý nhà nước về dân số và lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch kế hoạch chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội…

Tại các địa phương, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Hoàng cho biết, hiện nay, chưa có đánh giá sơ kết việc triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW, tuy nhiên, tổng hợp báo cáo của các địa phương về công tác dân số và kết hợp với kết quả các chuyến giám sát tại địa phương, có thể nói các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương đã và đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ở cơ sở.

"Tại 63/63 tỉnh/thành phố, các cấp ủy đảng đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW phù hợp với bối cảnh và các vấn đề dân số tại địa phương", TS Phạm Vũ Hoàng thông tin.

Mai Thùy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC