Ngày 11 Tháng 2, 2015 | 11:52 AM

Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân vùng sâu

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành, ngành DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao năm 2015 (gọi tắt là chiến dịch- PV).

 

Chiến dịch năm 2015, Nghệ An tiến hành tổ chức tại 151 xã thuộc các vùng, miền núi đặc biệt khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao. Với các mục tiêu cụ thể: Đảm bảo thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình, đạt ít nhất 50% chỉ tiêu kế hoạch triệt sản; 60% kế hoạch đặt dụng cụ tử cung; 60% kế hoạch thuốc tiêm, thuốc cấy; đảm bảo ít nhất 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên địa bàn chiến dịch được tư vấn, cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số.

Chiến dịch chia thành hai đợt. Đợt 1, tổ chức tại ít nhất 70% số xã trên địa bàn chiến dịch, kết thúc trước 30/4/2015. Đợt 2, tổ chức tại các xã còn lại, thời gian từ 1/8 đến 30/10/2015.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu chiến dịch đề ra, ngành Dân số tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện một số giải pháp đồng bộ như: Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa nội dung, hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, kết hợp truyền thông cộng đồng và truyền thông trực tiếp. Ngành Y tế, Dân số phối hợp lồng ghép tuyên truyền vận động chiến dịch vào hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành. Ngành huy động đội tuyên truyền lưu động, cộng tác viên dân số và các đoàn thể thôn, xã tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp tới các nhóm đối tượng tại hộ gia đình và các đối tượng ưu tiên vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình như phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, vùng giáo, vùng biển… truyền thông kết hợp tư vấn và gắn với cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình kịp thời.

Tại các địa phương của tỉnh Nghệ An cũng thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi địa phương, phải xác định rõ mục tiêu, địa chỉ, đối tượng tác động để truyền thông đạt chất lượng và hiệu quả. Chính quyền các cấp ở tỉnh Nghệ An cũng quan tâm đầu tư hỗ trợ nguồn lực, kinh phí để mở rộng địa bàn chiến dịch và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho người dân trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng 22 suất quà, Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An tặng một phần quà cho UBND xã Quang Thành; đồng thời tặng 22 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo thực hiện tốt chính sách dân số tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành.

Bích Huệ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC