Ngày 14 Tháng 9, 2015 | 09:30 PM

Sửa đổi, bổ sung một số chính sách DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới

  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Ngày 14/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán trị Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND và quyết định 43/2015/QĐ-UBND quy định một số chính sách DS/KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An, đại diện chính quyền các huyện, thành, thị và cán bộ  DS/KHHGĐ trong toàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó CT UBND tỉnh Nghệ An nhận định: Trong những năm qua, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An luôn coi công tác DS là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác DS-KHHGĐ, năm 2012, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 52 và Quyết định 76 quy định một số chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Bà Đinh Thị Lệ Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

 

Sau 3 năm triển khai thực hiện NQ 52 của HĐND và Quyết định 76 của UBND tỉnh, ngành dân số Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trong công tác DS/KHHGĐ: nhịp độ gia tăng dân số nhanh được khống chế, tỷ suất sinh thô giảm từ 19,5% (2012) xuống 17,2% (năm 2014); tỷ lệ sinh con thứ 3+ giảm từ 18,18% xuống 17,21%; tỷ lệ phát triner dân số giảm xuống còn 1,08%... Chất lượng dân số được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên công tác DS-KHHGĐ trong những năm qua vẫn còn những hạn chế như tỷ lệ sinh con thứ 3+ vẫn nằm trong tốp đầu cả nước, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, việc xử lý vi phạm còn lúng túng… Bên cạnh đó, một số chính sách của Đảng và nhà nước ban hành phù hợp với tình hình chung khi cả nước đạt mức sinh thay thế nhưng không thuận lợi với tình hình thực tế địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, một số quy định, quyết định cũ của HĐND và UBND tỉnh cũng không còn phù hợp với công tác dân số, Chi cục DS/KHHGĐ Nghệ An đã làm công tác tham mưu với UBND và trình HĐND sửa đổi bổ sung và ban hành một số chính sách DS-KHHGĐ mới.

 

Các đại biểu tham gia hội nghị

 

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hoài Chung - Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHG gia đình Nghệ An đã trình bày khái quát về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số chính sách DS-KHHGĐ mới và giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới.

Theo đó, nội dung các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được điều chỉnh bao gồm: quy định về trách nhiệm của các cặp vợ chồng và cá nhân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; Ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ đối với chính quyền địa phương nơi cư trú, và tại cơ quan làm việc; Công tác khuyến khích, tăng mức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt chính sách; Xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ như sinh con thứ 3+…

Nghị quyết 170 và quyết định 43 cũng có điều chỉnh mức hỗ trợ cho cộng tác viên DS, mỗi tháng bằng 0,1 mức lương cơ sở từ ngân sách tỉnh ngoài mức thù lao theo quy định của trung ương.

Kinh phí đảm bảo thực hiện công tác DS-KHHGĐ từ ngân sách nhà nước, kinh phí chương trình mục tiêu và ngân sách tỉnh và cân đối ngân sách địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu của các địa phương bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đối với NQ 170 và QĐ 43 mới. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn và đề xuất các giải pháp của mỗi huyện trong công tác dân số.

Kết luận hội nghị, bà Đinh Thị Lê Thanh tiếp thu các ý kiến, đề xuất và giải pháp của các đại biển. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu Nghị quyết và Quyết định mới, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả tại ngành và địa phương.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã Hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC