Ngày 27 Tháng 8, 2021 | 12:30 PM

Sơn La ban hành chế độ bồi dưỡng với đội ngũ cộng tác viên dân số

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là bản) trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó cộng tác viên dân số bản sẽ được hưởng mức từ 370.000 - 670.000 đồng/người/tháng, tùy theo địa bàn và số dân cư mình quản lý.

Đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La được hình thành từ năm 1993 và được củng cố, duy trì đến hiện nay. 

Theo số liệu báo cáo đến ngày 30/6/2021, tổng số cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh là 2495 người, tỷ lệ 99,5%  và trên 98% cộng tác viên kiêm nhân viên y tế.

Cộng tác viên dân số có vai trò như là những "Cánh tay nối dài" của ngành y tế, đội ngũ này thực hiện tuyên truyền, vận động, tư vấn về kế hoạch hóa gia đình, dân số và phát triển, cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai đến từng hộ gia đình, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu; theo dõi, cập nhật, kiểm tra việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý; phối hợp với các tổ chức trên địa bàn triển khai các hoạt động quản lý và truyền thông vận động tới từng hộ gia đình; thu thập số liệu, lập báo cáo tháng về dân số theo quy định hiện hành; lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý sổ hộ gia đình về dân số tại địa bàn quản lý.

Sơn La ban hành chế độ bồi dưỡng với đội ngũ cộng tác viên dân số - Ảnh 1.

Tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ. Ảnh: baosonla.org.vn

Về chế độ chính sách: Thực hiện Thông tư 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2014 - 2020 và Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2014 - 2020, trong nội dung nghị quyết đã quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng hằng tháng đối với Cộng tác viên dân số được hưởng như sau:

- Giai đoạn năm 2014-2017: Cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình được hưởng 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng và 100.000đ/người/tháng từ nguồn chương trình mục tiêu y tế-dân số.

- Giai đoạn năm 2018-2020: Với quy mô số hộ gia đình quản lý từ dưới 50 đến trên 150 hộ gia đình, Cộng tác viên dân số và gia đình được hỗ trợ  từ 0,25 đến 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức hỗ trợ nêu trên là phù hợp do công việc của đội ngũ Cộng tác viên dân số làm việc thường xuyên, liên tục hằng tháng (công việc có tính chất định kỳ). Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021, Cộng tác viên dân số không được hưởng hỗ trợ hàng tháng do Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh hết hiệu lực, theo Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La, đội ngũ này sẽ nhận bồi dưỡng với mức không quá 30.000 đồng/người/buổi, mức bồi dưỡng này sẽ được cân đối, thảo luận, chi trả sao cho không vượt quá kinh phí hoạt động trong năm của mỗi bản. 

Sơn La ban hành chế độ bồi dưỡng với đội ngũ cộng tác viên dân số - Ảnh 2.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về giới trong sóc sức khỏe cho phụ nữ là việc làm được tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng. Ảnh: H.Phượng

Căn cứ tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ Cộng tác viên dân số (quản lý quy mô số hộ gia đình lớn hơn do sáp nhập bản, thực hiện hai nhiệm vụ gồm dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cộng đồng) và thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Cộng tác viên dân số, ngày 11/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là bản) trên địa bàn tỉnh Sơn La, nội dung cơ bản của Nghị quyết quy định:

Số lượng cộng tác viên dân số bản: 01 người/bản.

Về mức chi bồi dưỡng:

- Bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; bản thuộc xã biên giới, mức bồi dưỡng đối với công tác viên dân số như sau:

+ Bản có từ 75 hộ gia đình trở xuống: 450.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ 76 đến 149 hộ gia đình: 520.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ 150 đến 225 hộ gia đình: 600.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ trên 225 hộ gia đình trở lên: 670.000 đồng/người/tháng.

- Bản thuộc xã còn lại:

+ Bản có từ 75 hộ gia đình trở xuống: 370.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ 76 đến 149 hộ gia đình: 450.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ 150 đến 225 hộ gia đình: 520.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ trên 225 đến 349 hộ gia đình: 600.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ 350 hộ gia đình trở lên: 670.000 đồng/người/tháng.

- Bản thuộc phường, thị trấn:

+ Bản có từ 100 hộ gia đình trở xuống: 370.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ trên 100 đến 199 hộ gia đình: 450.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ 200 đến 299 hộ gia đình: 520.000 đồng/người/tháng.

+ Bản có từ 300 hộ gia đình trở lên: 600.000 đồng/người/tháng.

Cộng tác viên dân số bản đã hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết này thì không được hưởng chính sách quy định tại các Nghị quyết khác của HĐND tỉnh Sơn La và nguồn kinh phí chi trả chế độ cho đội ngũ cộng tác viên được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước của tỉnh Sơn La.

Để triển khai thực hiện và Nghị quyết đi vào cuộc sống, hỗ trợ kịp thời thù lao cho đội ngũ Cộng tác viên dân số; khuyến khích, động viên đội ngũ này tích cực hoạt động, hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao, Sở Y tế đã Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh tới toàn thể viên chức trong đơn vị nắm bắt, đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân trên địa bàn và đội ngũ cộng tác viên dân số. 

Đồng thời giao Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm, đơn vị quản lý chi trả bồi dưỡng hằng tháng cho đội ngũ công tác viên.

Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới đã đặt ra nhiệm vụ "kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số"; trong đó nêu rõ, cần "có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên ở thôn, bản, tổ dân phố". 

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La thật sự là một chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, giúp đội ngũ CTV dân số có động lực cống hiến, thực hiện tốt nhiệm vụ; từng bước nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

M.Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC